FN lanserer en grønn vei for fremtiden

0
640
alt

alt

Den 21. februar ble ”Green Economy Report” lansert på en pressekonferanse på FNs miljøprogram (UNEP) sitt hovedkvarter i Nairobi.

Rapporten er en banebrytende studie som i hovedsak skisserer de politiske valgene, handlingene og investeringene som er nødvendig for å muliggjøre en overgang til en økonomi som er ”grønn”. Dette vil si en miljøvennlig økonomi der forbruket av karbon er lavt og ressurseffektiviteten er høy. I tillegg er dette en økonomi som er sosialt oppnåelig uten at det innebærer for høye kostnader.

Blant de deltakende på lanseringen i Nairobi, var blant annet FNs undergeneralsekretær og administrerende direktør for UNEP Achim Steiner, og FNs undergeneralsekretær for økonomi og sosiale anliggender Sha Zukang.

I rapporten vises det for eksempel at investeringer på to prosent av den globale BNP kan utløse en ny økonomisk vekst på hele ti sentrale områder. Større investeringer i en grønn økonomi er også avgjørende for utryddelse av ekstrem fattigdom.

Rapporten inneholder et kapittel om investering i naturlig kapital som fiskeri, skog, vann og landbruk. Deretter et kapittel om investering i energi og ressurseffektivitet, der temaer blant annet er bygninger, transport og turisme. Det siste kapittelet handler om å støtte overgangen til en global grønn økonomi. Du kan lese rapporten her.

Rapporten inneholder en plan for overgangen til en mer effektiv og rettferdig økonomi som gjør bedre bruk av de naturlige ressursene for å oppnå bærekraftig vekst. Den grønne økonomien vil være en av to søyler i FNs konferanse om bærekraftig utvikling i 2012, kjent som Rio +20. Rapporten ble også lansert i Bangkok, Beijing, Brussel, Mexico City, Sao Paulo og i flere andre byer.

Du kan lese mer om hva en grønn økonomi er, og hvem som er med i initiativet her.