Eurokrisa rammer ung arbeidskraft verden over

0
680

youth

Arbeidsledigheten blant unge vil øke verden over i takt med at eurokrisa smitter over fra etablerte til voksende økonomier, ifølge et FN-dokument som ble publisert i dag.  

“Ironisk nok er det bare i industrilandene at arbeidsledigheten blant unge forventes å avta de kommende årene. Dette skjer i kjølvannet av den største økningen for ungdomsarbeidsledighet i alle verdensregioner siden starten av finanskrisa,” sier Ekkehard Ernst, hovedforfatteren bak en ny studie fra FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO).

Studien forespeiler at ungdomsarbeidsledigheten i industrilandene kommer til å synke gradvis, fra 17,5 prosent i år til 15,6 prosent i 2017. Også sistnevnte tall er imidlertid mye høyere enn de12,5 prosentene som ble registrert i 2007, før krisa inntraff.

Mye av den anslåtte nedgangen skyldes ikke et bedre arbeidsmarked, men heller at et stort antall unge faller fra arbeidsmarkedet i sin helhet grunnet motløshet, påpeker ILO i en pressemelding. De legger til at disse motløse ungdommene ikke medregnes i arbeidsløshetstatistikkene.

Ifølge ILO er det tre ganger så sannsynlig at unge mennesker er arbeidsløse som at voksne er det, og over 75 millioner unge verden over er på utikk ette jobb. Arbeidsorganisasjonen har tidligere advart om en ”preget” generasjon unge arbeidsdyktige som står overfor en farlig blanding av høy arbeidsledighet, økt inaktivitet og usikre ansettelsesforhold i industriland, i tillegg til at mange arbeidende i utviklingslandene forblir fattige.