700.000 begår selvmord hvert år

Ny forskning publisert av FNs helseorganisasjon (WHO) viser at selvmord fremdeles er en av de fremste dødsårsakene i verden – og at det tar flere liv hvert år enn HIV, malaria, brystkreft, krig og drap.

Basert på deres estimater om at mer enn 700 000 mennesker, eller en av 100, døde av selvmord i 2019, har Verdens helseorganisasjon (WHO) utviklet nye retningslinjer.

«LIVE LIFE« er opprettet for å hjelpe land med å redusere selvmordsraten med en tredjedel innen 2030. «Vi kan ikke, og skal ikke ignorere selvmord,» sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

COVID-19

De mange risikofaktorene som COVID-19-pandemien har utløst, fra tap av arbeidsplasser til økonomisk stress og sosial isolasjon, gjør selvmordsforebygging «enda viktigere nå,» sa Verdens helseorganisasjons toppsjef. WHOs retningslinjer «gir klare retningslinjer for å intensivere selvmordsforebyggende innsats», la han til.

Spredningen av selvmord

Blant unge i alderen 15-29 år var selvmord den fjerde vanligste dødsårsaken etter trafikkskader, tuberkulose og mellommenneskelig vold, ifølge studien «Selvmord i verden 2019».

Selv om statistikken varierer mellom land, regioner og kjønn, viser analysen at mer enn dobbelt så mange menn som kvinner tar sitt eget liv.

Disse tallene er generelt høyere i høyinntektsland, mens de høyeste selvmordsratene for kvinner finnes i land med lavere inntekt.

«Hvert selvmord er en tragedie,» sier Tedros Adhanom Ghebreyesus.

De fire strategiene

Rapporten viser at antall selvmord gikk ned med 36 prosent i verden mellom 2000 og 2019, mens i Nord- og Sør-Amerika var det en økning på 17 prosent.

WHOs retningslinjer for forebygging av selvmord fokuserer på fire strategier: å begrense synligheten av selvmordsmetoder, bevisstgjøre media i ansvarlig selvmordsrapportering, fremme sosio-emosjonelle livsferdigheter hos ungdommer, og tidlig identifisering, vurdering og oppfølging av mennesker med selvmordstanker.

Guiden understreker at i rapporteringen i sosiale medier kan føre til kopiering av selvmord, spesielt når det gjelder kjendiser. Guiden ber om at selvmordsrapportering motvirkes av artikler som fremhever vellykket utvinning fra psykiske helseproblemer eller selvmordstanker. Det anbefales også at det samarbeides med sosiale medier-selskaper for å øke bevisstheten og fjerne skadelig innhold.

Siden halvparten av alle psykiske helseproblemer oppstår før fylte 14 år, er ungdomsårene en kritisk periode. WHO oppmuntrer til anti-mobbeprogrammer, støttetjenester og tydlige protokoller for folk som jobber på skoler når selvmordsrisiko blir identifisert.

Helsepersonell bør opplæres i tidlig identifisering, vurdering, ledelse og oppfølging, og beredskapstjenester bør også være tilgjengelig for mennesker i presserende behov, i henhold til veiledningen.

«En omfattende nasjonal selvmordsforebyggende strategi bør være det ultimate målet for alle regjeringer,» sa Alexandra Fleischmann, WHOs ekspert på forebygging av selvmord, og la til at «LIVE LIFE-innsats kan redde liv og forhindre hjertesorg som følger de etterlatte.»

Sliter du mentalt? Ring Mental Helse sin gratis og døgnåpne hjelpetelefon: 116 123

 

 

 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19