75 måter FN gjør en forskjell: Fremmer ansvarlig turisme

Verdens turismeorganisasjon er FN-organet som fremmer ansvarlig og bærekraftig turisme for alle. Organisasjonen innhenter informasjon om turismemarkedet, fremmer konkurranse- og bæredyktig turisme, og arbeider for å bruke turismen som et middel for å sikre utviklingen av flere end 100 land. Verdens turismeorganisasjon har utarbeidet en etisk kodeks for den globale turismen, som har som formål å maksimere fordelene ved turisme samt å minimere ulempene.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19