75 måter FN gjør en forskjell på: Hjelper land med å takle klimautfordringer (13/75)

0
660

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

FN hjelper utviklingsland med å takle utfordringer som oppstår pga. klimaforandringer. 39 FN-organer har gått sammen om tilby løsninger på disse problemene. Som klimakonvensjonens plattform for bistand, finansierer Det globale miljøfondet prosjekter i utviklingsland. Det deler ut omkring 550 millioner dollar i året til prosjekter innen teknologiutvikling, energieffektivisering og bærekraftige transport.

Asiatiske land med beliggenhet rundt Stillehavet er en regionene mest sårbare for klimaforandringer – en trussel som bare vil øke i fremtiden. Regionen står også for nesten halvparten av verdens miljøgassutslipp. FN Miljø støtter land i både å tilpasse sine samfunn endrede klimaforhold, og å kutte i klimagassutslipp.

I stillehavsregionen består FN Miljøs arbeid av:

– Å forbedre forståelsen av klimaendringer og dele informasjon om forskning, politiske tiltak og god forvaltningsskikk.

– Å vurdere behovet for teknologi, og legge til rette for at ny teknologi blir tatt i bruk.

– Å inkludere klimautfordringer i nasjonale og regionale forvaltningsplaner

– Å legge til rette for at ulike prosjekter får finansiell støtte.

Les mer her: https://www.unenvironment.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/helping-countries-tackle-climate-change