Tre ganger så mange er fordrevne av klimakatastrofer enn av krig

Internasjonal dag for reduksjon av omfanget av katastrofer. Dødelig flom i Pakistan, orkan i USA og Karibia og jordskred i Venezuela – dette er bare noen av katastrofene verden har møtt på de siste to månedene. Klimakatastrofer inntreffer verden som aldri før og skjer stadig oftere, slik at verdenssamfunnet sine valg den neste tiden vil påvirke millioner av menneskeliv. Torsdag 13. oktober er den internasjonale dagen for reduksjon av omfanget av katastrofer.

Guterres i Pakistan
FNs generalsekretær besøkte Pakistan i august hvor han møtte flomrammede mennesker. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

FN opprettet i 1999 FNs organ for katastrofereduksjon (UNDRR) med ansvar for organisasjonens arbeid rundt katastrofereduksjon. Det er UNDRR som har kommet med en handlingsplan for katastrofereduksjon som majoriteten av FN-organisasjonene også deltar på.

FNs generalsekretær António Guterres har besøkt noen av de verst rammede områdene, og i august i år besøkte han  katastroferammede Pakistan hvor 33 millioner mennesker har blitt direkte berørt av flommene som nylig rammet landet.

I sin uttalelse på den internasjonale dagen for reduksjon av omfanget av katastrofer påpekte Guterres at tre ganger så mange mennesker er fordrevet av klimakatastrofer enn krig. Han advarte om at flere land vil møte lignende hendelser som det vi så i Pakistan.

Fordrevne i Mosambik
Internt fordrevne i Mosambik etter at landet ble rammet av syklonene Idai og Kenneth i 2019. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

«Halvparten av menneskeheten er allerede i faresonen», sa Guterres. «Verden unnlater å investere i å beskytte livene og levebrødene til de som er i frontlinjen. De som har gjort minst for å forårsake klimakrisen betaler den høyeste prisen».

Som del av 2030-agendaen opprettet FN et rammeverk ledet av UNDRR kjent som Sendai Framework, ettersom man ble enige om punktene i den japanske byen Sendai i 2015. Den inkluderer mål som å betydelig redusere global katastrofedødelighet, redusere direkte katastrofeøkonomiske tap og øke tilgjengeligheten av tidlige varslingssystemer for potensielle og kommende farer samt informasjon om katastroferisiko.

FNs generalsekretær har varslet at han vil lansere en handlingsplan for varslingssystemer for alle innen fem år under klimakonferansen COP27 i Egypt i november.

Orkanrammet hjem
Ekstremvær vil ramme oss i økende grad i fremtiden, men skadeomfanget ligger i stor grad våre hender. Her fra et orkanrammet hjem i Antigua & Barbuda. Foto: UN Photo/Rick Bajornas

Generalsekretæren oppfordret landene med kapasitet til å støtte de landene som mangler det, slik at alle land kan utvikle seg rundt tidlige varslingssystemer som igjen vil forebygge ødeleggelser, skader og dødsfall.

I sin uttalelse på dagen minnet generalsekretæren oss avslutningsvis på at ekstreme værforhold vil komme i fremtiden, men at omfanget av dem i stor grad er i våre hender – «Ekstreme værhendelser vil forekomme. Men de trenger ikke å bli dødelige katastrofer.»

Les også: Klimaendringer: 200 millioner vil fordrives årlig innen 2050.

 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19