FN-år i 2008

0
690

Hele fire internasjonale år har FN vedtatt for 2008, og temaene er så ulike som språk, sanitære forhold, poteten og planeten Jorden.

Slike FN-år betyr at ekstra fokus rettes mot de valgte temaene både i relevante FN-organer og også i mange av FNs medlemsland. Erfaringsmessig medfører det også at politiske prosesser rundt temaene kan skyte fart og at mange konkrete resultater oppnås. I tillegg vet vi det vil produseres en mengde nyttig data og relevant forskning om temaene.

Det internasjonale potetåret

Året vil skape store oppmerksomhet om viktigheten av poteter, og av jordbruk generelt, ved å ta opp temaer av global betydning, som sult, fattigdom og miljøtrusler.

Verdens befolkning forventes å øke med rundt 70 millllioner hvert år de neste tjue år, før økningen trolig vil reduseres gradvis. Mer enn 95 prosent av dem vil fødes i fattige utviklingsland, der presset på åkerland og vann allerede er intenst. Vår utfordring er å sikre tilgangen til mat for kommende generasjoner uten å risikere fundamentet for de naturressurser vi alle er avhengig av. Poteten vil spille en viktig rolle når vi skal møte den utfordringen. Poteter er rike på C-vitaminer og kalium, og FAO (FNs landbruksorganisasjon) mener den vil spille en betydelig rolle når sultne munner må mettes verden over. Kina er i dag verdens største potetprodusent, deretter kommer Russland, Europa og USA.

Les mer om året

Det Internasjonale Språkåret
Målsettingen er å fremme samhold gjennom språklig mangfold. Språk er viktig for gruppers og enkeltmenneskers identitet og for en fredelig sameksistens. FNs generalforsamling oppfordret medlemsland og FN-sekretariatet til å arbeide for å bevare og forsvare verdens mange språk. Det var Østerrike som for to år siden foreslo året.

UNESCO fikk oppgaven med å koordinere året, da språk står sentralt i deres mandat: utdannelse, vitenskap, kultur og kommunikasjon.

Les mer om året

Internasjonalt år for sanitære forhold
Rundt 2,6 milliarder mennesker lever i dag uten skikkelige sanitære forhold og har derfor liten beskyttelse mot sykdommer som ellers kan kureres. Disse sykdommene tar livet av tusenvis hver eneste dag og rammer særlig barn under fem år. FNs generalforsamling erkjente viktigheten av sanitærforhold for folkehelsen, fattigdomsreduksjon, økonomisk og sosial utvikling og utfordret medlemstater til ekstra innsats i 2008.
Les mer om året

Internasjonalt år for planeten Jorden
Årets målsetting er å sikre en sterkere og mer effektiv bruk av den samlede kunnskap verdens 400 000 naturvitenskapelige forskere har. De skal bidra til at vi i verden bygger tryggere, sunnere og mer velstående samfunn.

Målgrupper for året er
·    politikere og myndighetspersoner, som trenger mer informasjon om hvordan kunnskap om Jordens vitenskap kan brukes for en bærekraftig utvikling,
·    velgere, som har behov for å vite hvordan denne kunnskapen kan bedre ens eget samfunn
·    naturvitenskapsmenn og –kvinner, som vet en masse om vår jord, men som trenger hjelp til å bruke denne kunnskapen til beste for verdens befolkning.

Det internasjonale året løper egentlig fra januar 2007 til desember 2009, men FNs generalforsamling har erklært 2008 som et FN-år for planeten jorden.

Les mer om året

Av Jon G. Reinholdt, FN-sambandet