A-Å Nettstedets indeks

75 måter FN gjør en forskjell: Verdensomspennende innsats for barn

UNICEF leder kampanjen for den verdensomspennende innsatsen i støtte til barn. Fra Afghanistan til Libanon og fra Sudan til tidligere Jugoslavia, har UNICEF lansert «days of tranquility» og «corridors of peace» for å tilrettelegge for vaksiner og annen prekær nødhjelp til barn i væpnede konflikter. FNs konvensjon om barns rettigheter har blitt implementert i nasjonal lovgivning i nesten alle verdens land. Etterfulgt av FNs spesialmøter om barn i 2002 har over styresett i over 190 land forpliktet seg til å oppnå mål innenfor helse, utdanning, forebygging av barnemishandling og HIV/AIDS bekjempelse.

Aktuelt

75 måter FN gjør en forskjell: Video

FN markerte offisielt sitt 75-årsjubileum 24. Oktober. UNRIC har samlet 75 måter FN gjør...

Pandemiens æra skyldes mennesker

Risikoen for pandemier øker stadig med mer enn fem nye virus hvert år. Alle...

75 måter FN gjør en forskjell: Fremmer ansvarlig turisme

Verdens turismeorganisasjon er FN-organet som fremmer ansvarlig og bærekraftig turisme for alle. Organisasjonen innhenter...

Guterres advarer det Nordiske Råd: Bærekraftig utvikling i fare

FNs Generalsekretær António Guterres advarer mot pandemiens skadelige effekt på bærekraftig utvikling.  «Pandemien er ikke...

Vaksineskepsis truer pandemikontroll

Verdens helseorganisasjon (WHO) har utpekt vaksineskepsis som en av ti trusler mot global helse....

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19