75 måter FN gjør en forskjell: Verdensomspennende innsats for barn

UNICEF leder kampanjen for den verdensomspennende innsatsen i støtte til barn. Fra Afghanistan til Libanon og fra Sudan til tidligere Jugoslavia, har UNICEF lansert «days of tranquility» og «corridors of peace» for å tilrettelegge for vaksiner og annen prekær nødhjelp til barn i væpnede konflikter. FNs konvensjon om barns rettigheter har blitt implementert i nasjonal lovgivning i nesten alle verdens land. Etterfulgt av FNs spesialmøter om barn i 2002 har over styresett i over 190 land forpliktet seg til å oppnå mål innenfor helse, utdanning, forebygging av barnemishandling og HIV/AIDS bekjempelse.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19