A-Å Nettstedets indeks

75 måter FN utgjør en forskjell på: Arbeider for å forhindre klimaendringer (5/75)

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Klimaendringer er et globalt problem som krever en global løsning. FN har ledet an i arbeidet med å forhindre klimaendringer ved å legge til rette for forskning, og å finne en politisk løsning på problemet. FNs klimapanel, som består 2000 ledende klimaforskere fra hele verden, har som mål å gi verden objektiv, forskningsbasert informasjon om klimaendringene.

De 197 medlemmene i FNs klimakonvensjon forhandler om hvilke avtaler som kan inngås for å redusere klimagassutslipp og hjelpe land med å tilpasse seg konsekvensene av klimaendringene. FNs miljøprogram (UNEP) og andre FN-organer er verdensledende i å spre informasjon og øke folks bevissthet om menneskeskapte klimaendringer.

Klimaendringer er det viktigste temaet i vår tid, og vi befinner oss ved et veiskille. Fra klimatiske endringer som truer den globale matproduksjon, til stigende havnivå som øker risikoen for flom, har konsekvensene av klimaendringer intet historisk sidestykke. Uten drastiske tiltak i dag, vil det bare bli vanskeligere og mer kostbart å tilpasse seg disse konsekvensene i fremtiden.

Les mer om klimaendringer her: https://bit.ly/2u5SzjV

Aktuelt

Kan Norden viske ut kjønnsforskjellene i lønn?

Med dagens utvikling vil det ta mer enn 250 år før kvinner og menn...

5 ting du bør vite om FNs Generalforsamling

Året som skulle bli en merkedag i forbindelse med FNs 75-årsjubilieum har istedenfor vært...

FN krever kollektive tiltak – Unik Filmvisning

Filmen «Forente Nasjoner: Prekære løsninger for prekære tider,» har premiere på FNs youtubekanal den...

Finlands smittesporingsapp er en megasuksess

Appen «Koronavilkku» har etter bare en uke nesten en tredjedel av Finlands befolkning som...

Ett selvmord hvert 40. Sekund

Ett selvmord hvert 40. sekund Selvmordsforebygging er en verdensomfattende utfordring. Hvert år er selvmord blant...

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19