A-Å Nettstedets indeks

75 måter FN utgjør en forskjell på: Arbeider for å forhindre klimaendringer (5/75)

Klimaendringer er et globalt problem som krever en global løsning. FN har ledet an i arbeidet med å forhindre klimaendringer ved å legge til rette for forskning, og å finne en politisk løsning på problemet. FNs klimapanel, som består 2000 ledende klimaforskere fra hele verden, har som mål å gi verden objektiv, forskningsbasert informasjon om klimaendringene.

De 197 medlemmene i FNs klimakonvensjon forhandler om hvilke avtaler som kan inngås for å redusere klimagassutslipp og hjelpe land med å tilpasse seg konsekvensene av klimaendringene. FNs miljøprogram (UNEP) og andre FN-organer er verdensledende i å spre informasjon og øke folks bevissthet om menneskeskapte klimaendringer.

Klimaendringer er det viktigste temaet i vår tid, og vi befinner oss ved et veiskille. Fra klimatiske endringer som truer den globale matproduksjon, til stigende havnivå som øker risikoen for flom, har konsekvensene av klimaendringer intet historisk sidestykke. Uten drastiske tiltak i dag, vil det bare bli vanskeligere og mer kostbart å tilpasse seg disse konsekvensene i fremtiden.

Les mer om klimaendringer her: https://bit.ly/2u5SzjV

Aktuelt

75 måter FN utgjør en forskjell på: Skaper fred...

De forente nasjoner ble grunnlagt i 1945, i kjølvannet av annen verdenskrigs skrekkelige ødeleggelser,...

75 måter FN utgjør en forskjell på: Helsetjenester for...

Gjennom familieplanleggingsprogrammer ledet av frivillige, fremmer FN individets rett til å fatte egne beslutninger...

75 måter FN utgjør en forskjell på: hjelpe flyktninger...

Aldri før har flere mennesker vært på flukt. Ved enden av 2018 hadde antall...

Den internasjonale morsmålsdagen: Snøens språk

I regi av UNESCO ble 21. februar gjort til offisiell morsmålsdag i 1999. I...

75 måter FN utgjør en forskjell på: Rettsforfølger krigsforbrytere...

I forbindelse med de internasjonale tribunalene opprettet av FN i Rwanda og det tidligere...

António Guterres FNs generalsekretær: Nytårs Budskap 2020