75 måter FN utgjør en forskjell på: Behandling av HIV/AIDS (16/75)

0
720

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Siden første HIV-tilfellet ble rapportert for over 35 år siden har 78 millioner mennesker blitt infisert med HIV-virus og 35 millioner mennesker har dødd av AIDS-relaterte sykdommer på verdensbasis. Siden grunnleggelsen i 1994 var UNAIDS vært ledende i kampen for å utrydde HIV-viruset, og har samarbeidet med og vært et eksempel til etterfølgelse for globale, regionale, nasjonale og lokale beslutningstakere.  

UNAIDS eller Joint United Nations Programme on HIV and AIDS koordinerer den globale kampen mot AIDS-epidemien som rammer rundt 35 millioner mennesker i over åtti land. Målet er å tilby universell tilgang til HIV-forebygging og behandling, samt å redusere følgene av epidemien. I UNAIDS samles ekspertisen til elleve samarbeidsorganisasjoner fra FN.  

UNAIDS tilbyr strategisk, teknisk, koordinerings- og opplysningsstøtte som trengs for å mobilisere og knytte sammen beslutningstakere både fra statlig og privat sektor som er ansvarlige for å levere livreddende HIV-helsetjenester. Uten UNAIDS ville verden ikke hatt en strategisk plan for kampen mot HIV/AIDS. 

Les mer her.