Nettsted opprettet for det internasjonale året for forsoning mellom kulturer

0
713

25. februar 2010

 

forsoning mellom kulturerFNs erklæring om at 2010 er det internasjonale år for forsoning mellom kulturer blir nå fulgt opp av et nettsted som i mer detalj presenterer initiativet. Feiringen av kulturelt mangfold er høydepunktet av det internasjonale tiåret for fredskultur og ikkevold mot verdens barn, og det er også en gylden mulighet til å iverksette en ny strategi for å fremme forståelse mellom ulike kulturer.

Generalforsamlingen fremhever i deres uttalelse at FNs organisasjon for utdannelse, vitenskap og kultur (UNESCO), skal spille en ledende rolle i å fremme dette initiativet. Organisasjonen bringer med seg 60 års erfaring i å skape dialog og forståelse mellom befolkninger.

”Vi lever i en verden som preges av en voksende gjensidig avhengighet i forhold til alle aspekter av menneskelig aktivitet. Samspill mellom våre lokalsamfunn gir nye muligheter til å styrke båndene mellom mennesker, nasjoner og kulturer på et globalt nivå. Samtidig har globalisering også ført til en økt mangel på forståelse og mistillit. Den økonomiske, miljømessige og etiske krisen har ytterligere forsterket følelsen av usikkerhet og mistillit. I lys av denne utviklingen har jeg foreslått en ny universell visjon som er åpen for hele det menneskelige samfunn, som jeg har valgt å kalle ”ny humanisme”. Jeg er helt overbevist om at UNESCO har den styrken som trengs for å gi en humanistisk respons på globaliseringen og krisen. Som svar på følelsen av sårbarhet som gjennomsyrer alle nivåer, er det behov for å finne nye tiltak for å sikre sosial samhørighet og bevare freden.”, sier Irina Bokova, generalsekretær i UNESCO.Irina Bokova

Det internasjonale året for forsoning mellom kulturer innebærer blant annet et bredt spekter av aktiviteter, blant annet en fotokonkurranse man kan lese mer om på nettsidene deres. I tillegg har det også blitt produsert en brosjyre om initiativet.