75 måter FN utgjør en forskjell på: Bekjemper terrorisme 48/75

0
711
Unsplash/@bkview

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Det er gjennom FN at nasjonale myndigheter verden over koordinerer sine tiltak for å bekjempe terrorvirksomhet. I 2006 ble den første globale strategien for å motvirke terrorisme vedtatt. FNs ulike organer og programmer har hjulpet landene med å implementere denne globale strategien.  I tillegg gir FN juridisk bistand til ofre for terror og fremmer internasjonalt samarbeid mot terrorisme.

FN har også fått på plass et juridisk rammeverk for bekjempelse terrorisme. Fjorten globale avtaler er blitt fremforhandlet i regi av FN – inkludert traktater mot gisseltaking, flykapringer, terrorbombing, og finansiering av terrorgrupper.

fn 75 norge