A-Å Nettstedets indeks

75 måter FN utgjør en forskjell på: Bekjemper terrorisme 48/75

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Det er gjennom FN at nasjonale myndigheter verden over koordinerer sine tiltak for å bekjempe terrorvirksomhet. I 2006 ble den første globale strategien for å motvirke terrorisme vedtatt. FNs ulike organer og programmer har hjulpet landene med å implementere denne globale strategien.  I tillegg gir FN juridisk bistand til ofre for terror og fremmer internasjonalt samarbeid mot terrorisme.

FN har også fått på plass et juridisk rammeverk for bekjempelse terrorisme. Fjorten globale avtaler er blitt fremforhandlet i regi av FN – inkludert traktater mot gisseltaking, flykapringer, terrorbombing, og finansiering av terrorgrupper.

fn 75 norge

Aktuelt

Guterres: Hvordan skal vi håndtere ulikhetspandemien?

For å jevne ut de globale ulikhetene, som bare har blitt enda verre grunnet...

75 måter FN utgjør en forskjell på: Fungerer som...

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på: FN leder an forskningen på...

75 måter FN utgjør en forskjell på: Forbyr giftige...

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på: Stockholmkonvensjonen om persistente organiske miljøgifter...

75 måter FN utgjør en forskjell på: Bekjemper sult...

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på: FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO)...

75 måter FN utgjør en forskjell på: Bekjemper terrorisme...

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på: Det er gjennom FN at...

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19