9.August 2010 – Den internasjonale dagen for urfolk

0
708
alt

  alt

Per i dag er det 370 millioner mennesker i 70 forskjellige land som regnes som urfolk. Urfolk praktiserer sin særegne kultur, og skiller seg fra flertallet i et samfunn. Urfolk over hele verden har vært ofre for diskriminering og er blant de mest utsatte og sårbare gruppene i verden. På 1980-tallet begynte arbeidet med å etablere et FN organ som kunne tale urfolkets sak. Arbeidet ledet til etableringen av FNs permanente forum for urfolk (UNPFFI) i år 2000, og er et rådgivende organ som er underlagt FNs økonomiske og sosiale råd. I forumet diskuteres temaer som berører urfolk, blant annet sosial og økonomisk utvikling, kultur, miljø, utdanning, sivile og politiske rettigheter, integrasjon og distribusjon av informasjon. Forumet består av 16 eksperter som sitter tre år av gangen.

FNs konvensjon om urfolk ble vedtatt av FNs generalforsamling 13. September 2007. Konvensjonen omfatter blant annet urfolks rettigheter, urfolks selvbestemmelsesrett og staters forpliktelser til å beskytte sine urfolk.

Det første internasjonale urfolkstiåret ble proklamert av FNs generalforsamling i 1994 (1995-2005), og skulle blant annet øke FNs fokus på urfolk, beskytte og fremme urfolks rettigheter, og verne om deres normer, kultur og levemåte.

Det andre internasjonale urfolkstiåret ble proklamert i 2004 (2005-2015) og skal styrke det internasjonale samarbeidet for å beskytte urfolk, eliminere diskriminering og fremme integrasjon. 

Den offisielle lanseringen av den internasjonale dagen for urfolk finner sted i FNs hovedkvarter i New York 9. august 2010.