Generalsekretærens budskap: Verdensdagen for mental helse

0
667

 Psykiske lidelser forekommer i alle kulturer og i alle faser av livet. De er risikofaktorer for eller konsekvenser av mange andre helseproblemer, og er altfor ofte forbundet med fattigdom, marginalisering og sosial ulikhet. De oppstår også oftere midt i konflikter og katastrofer.

Helsesystemer rundt om i verden står overfor enorme utfordringer når det gjelder å levere psykisk helsevern og beskytte menneskerettighetene til personer med alvorlige lidelser. De tilgjengelige ressursene er ofte utilstrekkelige, ulikt distribuert og brukes lite effektivt. Som et resultat, tar man ikke vare på et stort antall mennesker med psykiske lidelser.

 

Å oppgradere tjenester bør være en prioritet. Verdens helseorganisasjons ”Handlingsprogram for mentale lidelser”, som ble lansert denne måneden, identifiserer strategier som trengs for å trappe opp det psykiske helsevesenet, ved å bruke kostnadseffektive tiltak der man har få ressurser. Programmet ber alle parter – regjeringer, multilaterale institusjoner, givere, folkehelseorganisasjoner, psykisk helsepersonell og brukergrupper – om å jobbe sammen gjennom diplomati og handling for at dette skal skje.

 

Vi må gjøre mer for å integrere bevissthet for psykisk helse inn i alle aspekter av helse- og sosialpolitikken, organisering av helsesystemet, og det primære og sekundære helsevesenet. Psykisk helse er av overordnet betydning for personlig trivsel, familierelasjoner og et individs evne til å bidra til samfunnet. På denne Verdensdagen for mental helse, la oss innse at mental helse alltid må tas med i betraktningen når man snakker om helse.