Den Internasjonale Vennskapsdagen 30. Juli 2011

0
1268
FNs Internasjonale Vennskapsdag

FNs Internasjonale VennskapsdagDen internasjonale dagen for vennskap ble erklært i 2011 av FNs Generalsforsamling med idéen om at vennskap mellom mennesker, stater, kulturer og individer kan inspirere til fredsarbeid og bygge broer mellom ulike samfunn.

FN resolusjonen (A/RES/65/275) legger særlig vekt på å involvere unge mennesker, som framtidens ledere, i samfunnsaktiviteter som inkluderer forskjellige kulturer og promoterer internasjonal forståelse og respekt for mangfold.

Dagen er også tenkt å brukes for å støtte målsetningene til Deklarasjon og Program for Handling for en Fredskultur og det Internasjonale Tiår for en Fredskultur og Ikke-vold for Alle Verdens Barn (2001-2010).

For å markere denne Internasjonale Vennskapsdagen vil FN oppfordre myndigheter, internasjonale organisasjoner og sivilsamfunnet til å avholde arrangementer, aktiviteter og andre initiativ som bidrar til arbeidet som det internasjonale samfunn gjør for å promotere en dialog mellom sivilisasjoner, solidaritet, gjensidig forståelse og forsoning.

Finn ut mer ved å besøke http://www.un.org/en/events/friendshipday/ (på engelsk)

Foto: UN /Sophia Paris