75 måter FN utgjør en forskjell på: Distribuerer mat til de som trenger det mest 38/75

0
627
FOTO: Unsplash/Timothy Barlin

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Etter tiår med en stabil reduksjon av antall mennesker som lever i sult, har vi etter 2015 hatt en svak men stabil økning. Det er estimert at 821 millioner mennesker levde i sult i 2018. Om denne trenden ikke endres vil ikke bærekraftsmål nummer 1 om å utrydde all sult bli oppnådd innen 2030.  Samtidig ser vi at overvekt fortsetter å øke i alle deler av verden.

Verdens matvareprogram (WFP) er den største humanitære organisasjon i verdens som kjemper mot sult og hungersnød. De leverer matforsyninger i krisesituasjoner og samarbeider med lokalsamfunn om ernæring og matsikkerhet. Hvert år bistår WFP i underkant av 100 millioner mennesker i 83 ulike land. Organisasjonen hjelper de fattigste og mest underernærte menneskene i verden og har som mål og oppnå FNs bærekraftmål nummer 1.

I 2014 leverte WFP skolemåltider eller rasjoner som kunne spiser hjemme til mer enn 17 millioner skoleelever. I den senere tid har WFP også gjort tilgjengelig pengeoverføringer så folk seg kan kjøpe maten de trenger. WFP bistår også en rekke andre humanitære organisasjoner med logistikk, transport og telekommunikasjon.

fn 75 norge