Verdens befolkningsdag – 11. juli, 2011.

0
887
Dr. Babatunde Osotimehun er Direktør av UNFPA

Dr. Babatunde Osotimehun er Direktør av UNFPA31 oktober 2011 vil verdens befolkning nå 7 milliarder mennesker, ifølge FNs befolkningsbyrå. Denne globale milepælen gir oss en utfordring, en mulighet og et rop om handling. Om vi kan leve sammen på en sunn planet er avhengig av valgene vi tar nå. Derfor lanserer FNs Befolkningsfond (UNFPA), i dag, på verdens befolkningsdag, den verdensomspennende kampanjen 7 milliarder handlinger for å lage en mer rettferdig og bærekraftig verden.

I øyeblikket blir om lag 78 millioner mennesker lagt til verdens befolkning hvert eneste år, noe som øker etterspørselen for naturressurser og setter press på planeten vår. Selv om fattigdom, ulikhet og økende press på naturressurser representerer enorme utfordringer er verden i dag mer sammenvevd enn noen gang, noe som igjen gir enorme muligheter. Vi har nå ny og enestående kapasitet til å dele informasjon og ideer, og til å engasjere lokalsamfunnene rundt om i verden til å løse problemene vi alle blir berørt av.

Å redusere ulikheter og øke levestandarden for mennesker som lever i dag – og for kommende generasjoner – vil kreve nye måter å tenke på og samarbeid på tvers av landegrensene som verden ikke har sett før. Tiden for handling er nå.
Dette er problemer som kan, og må, løses. Sammen kan vi utvikle framtiden for yngre mennesker, fremme rettigheter for jenter og kvinner, og passe på naturressursene som vi alle er avhengige av.

Verdens 1,8 milliarder unge mennesker, mellom 10 og 24 år, kan bidra med nye ideer og innfallsvinkler for å løse våre mest presserende problemer. Spesielt viktig er de 600 millioner tenåringsjenter hvis valg kan forandre verden. Hvis hver eneste jente i verden i dag kan bli på skolen, velge hvor mange barn hun vil ha og skånes for kjønnsbasert vold og diskriminering, vil vi se en slutt på barnebruder, bedre helse for barn og familier, og kvinner vil finne sin rettmessige plass i samfunnet.

Det internasjonale samfunn er i dag enige om viktigheten av jenters og kvinners rettigheter. I 1994 kom 179 forskjellige stater sammen i Kairo for den historiske internasjonale konferansen om befolkning og utvikling. Der ble de enige om at styrkingen av jenters og kvinners plass i samfunnet er et viktig steg mot avskaffelse av fattigdom og stabilisering av befolkningsvekst. Reproduktiv helse og rettigheter – inkludert retten til fritt og ansvarlig bestemme tidspunkt, timing og antall barn uten tvang, diskriminering eller vold – er hjørnesteiner i frigjøringen av kvinner og bærekraftig utvikling.

Dessverre, selv om retten til seksuell og reproduktiv helse er blitt erklært, er det langt i fra universelt akseptert. Fortsatt er det om lag 215 millioner kvinner i utviklingsland som vil unngå eller utsette graviditet, men som ikke har tilgang på moderne prevensjonsmidler. Hver eneste dag dør det 1000 kvinner fra komplikasjoner rundt graviditet og fødsel. Disse dødsfallene kan hindres. Når kvinner og par gis adekvat informasjon om reproduksjon og helsetjenester, inkludert familieplanlegging, kan vi sikre oss at hvert barn er ønsket og at hver fødsel er trygg. Og vi kan redusere fattigdom.

Ifølge konservative estimater fra FNs Befolkningsbyrå, vil verdens innbyggere nå 8 milliarder innen 2025, 9 milliarder innen 2043 og 10 milliarder innen 2083. Men disse estimatene er avhengige av tilgang på familieplanlegging i tillegg til kvinner, menn og unges rettigheter til å selv ta sine valg angående reproduksjon.

Som den mest sammenkoblede generasjonen i verden i dag, er tenåringer og unge allerede i gang med å forandre samfunnet, politikken og kulturen. Gjennom å aktivt engasjere kvinner og unge kan vi bygge en bedre framtid for alle generasjoner. Når vi nå nærmer oss en verden med 7 milliarder mennesker er det viktig å huske på at vi alle sammen er en del av denne enorme milepælen. Våre små, individuelle handlinger, multiplisert over hele verden kan lede til en forandring som bare vil øke i omfang.

I dag, på verdens befolkningsdag, bli med oss å lage en mer rettferdig og bærekraftig verden. Besøk www.7billionactions.org for å bli med i denne globale bevegelsen. Sammen er vi 7 milliarder mennesker som regner med hverandre.

Dr. Babatunde Osotimehun er Direktør av UNFPA, de Forente Nasjoners Befolkningsfond.

Foto: UN Photo/Eskinder Debebe