A-Å Nettstedets indeks

75 måter FN utgjør en forskjell på: Bekjemper sult 49/75

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO) leder den global innsats for å utrydde sult. Målet er å oppnå universell matsikkerhet – hvor alle mennesker over hele verden har tilgang til tilstrekkelig mat av høy kvalitet for å kunne leve aktive, sunne liv. FAO fungerer som et nøytralt, internasjonalt forum, hvor alle nasjoner kan møtes som likeverdige for å forhandle fram avtaler og debattere politiske tiltak. FAO hjelper også utviklingsland med å modernisere og forbedre jordbruk, skogbruk og fiske på måter som bevarer naturressursene og forbedrer mennesker ernæring.

I dag lever står mer enn 800 millioner mennesker i fare for å sulte. Derfor må det iverksettes raske tiltak for å gi mat og humanitær bistand til de mest hungersnødutsatte regionene.

Samtidig er det nødvendig med betydelige endringer innenfor verdens mat- og jordbrukssektorer om vi skal lykkes med å vi skaffe mat til de 820 millioner menneskene som i dag er utsatt for sult. I tillegg vil verdens samlende befolkning øke med 2 milliarder innen 2050. Disse vil også trenge mat. Økt produktivitet innen landbrukssektoren og raskere utvikling av bærekraftig matproduksjon er avgjørende for å redde folk fra sultedøden.

fn 75 norge

Aktuelt

Guterres: Hvordan skal vi håndtere ulikhetspandemien?

For å jevne ut de globale ulikhetene, som bare har blitt enda verre grunnet...

75 måter FN utgjør en forskjell på: Fungerer som...

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på: FN leder an forskningen på...

75 måter FN utgjør en forskjell på: Forbyr giftige...

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på: Stockholmkonvensjonen om persistente organiske miljøgifter...

75 måter FN utgjør en forskjell på: Bekjemper sult...

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på: FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO)...

75 måter FN utgjør en forskjell på: Bekjemper terrorisme...

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på: Det er gjennom FN at...

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19