75 måter FN utgjør en forskjell på: Fremmer gode arbeidsvilkår 46/75

0
665
FOTO: Unsplash/Tania Melnyczuk

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) er en av FNs underorganer og har som mål å beskytte arbeidstakere ved å utarbeide standarder og grunnleggende prinsipper og rettigheter som arbeidsgivere må rette seg etter. Kjente tiltak inkluderer foreningsfrihet, retten til kollektive lønnsforhandlinger og avskaffelse av tvangsarbeid, barnearbeid og diskriminering på arbeidsplassen. Arbeidsskapning, beskyttelse av arbeidstakere og dialog mellom arbeidsgivere, arbeidstakerorganisasjoner og myndigheter utgjør selve grunnlaget i ILOs arbeid.

ILO har fire strategiske hovedmål:
• Fremme internasjonale standarder for arbeidsvilkår og grunnleggende rettigheter for arbeidstakere.
• Skape større muligheter for kvinner og menn til å sikre seg et anstendig levebrød.

• Sørge for at alle arbeidstakeres rettigheter blir respektert.

• Styrke forholdet mellom arbeidere, arbeidsgivere og myndigheter, samt å oppmuntre til dialog mellom de ulike partene i arbeidslivet.

ILO ble grunnlagt i 1919 og er den eneste organisasjonen som ble etableringen gjennom Versailles-traktaten, som fortsatt eksisterer. I 1946 ble ILO gjort til FNs første spesialiserte underorganisasjon. I 1969 mottok ILO Nobels fredspris for sitt arbeid for å fremme sosial rettferdighet.

fn 75 norge