FNs menneskerettseksperter råder den russiske Duma til å trekke lovforslag om ’homofil propaganda’

0
729
gay rights

gay rights
01.02.13 En gruppe uavhengige FN-menneskerettseksperter oppfordret i dag underhuset til det russiske parlamentet til å droppe et lovforslag som går ut på å etablere administrative straffer for «homofil propaganda blant mindreårige». Lovforslaget har allerede blitt godkjent av Statsdumaen.

Eksperter på ytringsfrihet, menneskerettigheter, kulturelle rettigheter og retten til helse advarte at lovforslaget kunne undergrave menneskerettigheter i Russland ved å diskriminere mot lesbiske, homofile, biseksuelle og transpersoner. De har allerede i stadig grad blitt utsatt for sanksjoner og vold i landet.

«Enhver begrensing av ytringsfriheten bør være basert på rimelige og objektive kriterier, og disse ble ikke oppfylt av lovforslaget som ble godkjent i den første lesningen i Dumaen», sa FNs spesialrapportør for ytringsfrihet, Frank La Rue. «Loven kan potensielt tolkes svært vidt og overtrer dermed ikke bare retten til ytringsfrihet, men også forbudet mot diskriminering».

Spesialrapportøren for menneskerettighetsforkjempere, Margaret Sekaggya, fremhevde hvordan denne lovgivningen kunne komme til å begrense av aktivitetene til de som kjemper for rettighetene til LHBT personer. Hun understrekte hvordan lovforslaget kunne føre til «stigmatisering av deres arbeid og gjøre dem til mål for trusler og voldshandlinger, slik som nylig fant sted i Moskva».

«Vi frykter at slike lover vil i praksis forverre den allerede vanskelig situasjonen for LHBT enkeltpersoner som ønsker å uttrykke sin identitet, og vil hemme organiseringen av kulturelle arrangementer og utstillinger av kunstneriske verk som tar for seg LHBT problemer», sa Farida Shaheed, spesialrapportøren for kulturelle rettigheter. Hun understrekte videre at LHBT ungdom ville bli særlig berørt.

Spesialrapportøren om retten til helse, Anand Grover, advarte at et «forbud mot ‘homofil propaganda'» også kom til å «undergrave barns rett til tilgang på helse-relatert informasjon» og dermed ha en potensiel negativ innvirkning på deres fysiske og mentale helse. 

Loven kan rett og slett ha motsatt effekt: i stedet for å beskytte barn kan den faktisk skade dem ved å lovliggjøre stigmatisering og bidra til å skape et diskriminerende miljø. FN-ekspertene utpekte at det fortsatt er mulig omgjøre vedtaket i løpet av de to neste behandlingene i Dumaen og oppfordret parlamentarikere til å ”utøve lederskap og droppe lovforslaget for å sikre full nytelse av menneskerettigheter og fundamentale friheter i Russland».