75 måter FN utgjør en forskjell på: Helsetjenester for gravide og mødre (8/75)

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Gjennom familieplanleggingsprogrammer ledet av frivillige, fremmer FN individets rett til å fatte egne beslutninger om når og hvor mange barn det skal ha. FNs folkefond (UNFPA) hjelper mennesker med å ta veloverveide valg og gir familier, spesielt kvinner, større kontroll over egne liv.

Antall kvinner som dør i barsel har falt fra 342 tilfeller pr. 100 000 fødsler i 2000, til 211 tilfeller pr. 100 000 fødsler i 2017. I mange land har man lyktes å redusere antall kvinner som dør i barsel grunnet tilgang til familieplanlegging og forbedrede helsetjenester. I noen land har man lyktes å halvere tilfeller av barseldød på bare ett tiår.

Likevel dør det fortsatt hundretusener av kvinner i barsel hvert år – særlig i fattige samfunn. I 2017 bodde ca. 86 prosent av alle kvinner som døde under graviditeten eller fødselen i Sør-Asia eller Afrika sør for Sahara.

Les mer om helsetjenester for mødre her: https://bit.ly/38VHCA8

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19