A-Å Nettstedets indeks

75 måter FN utgjør en forskjell på: Hjelper næringslivet 34/75

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Forholdet mellom FN og det internasjonale næringslivet har forandret seg. Organisasjoner i forretningslivet som er sitt samfunnsansvar bevisst samarbeider nå med FN for å gjøre verden til et bedre sted.

Gjennom FNs «Global Compact»-program forplikter selskaper seg til å overholde ti universelle prinsipper. Blant dem finner man respekt for menneskerettighetene og kamp mot korrupsjon. På klimatoppmøtet i New York i 2019 forpliktet næringslivet seg også til å kjempe mot klimaendringene.

Det internasjonale næringslivet ønsker nå å samarbeide med det internasjonale samfunnet for å løse problemene menneskeheten står overfor. Ikke bare er dette moralsk riktig. Det er også økonomisk fornuftig.

FN er bra for næringslivet. Organisasjonen har styrket den globale økonomien ved å legge til rette for internasjonale forhandlinger om allmenne tekniske standarder innen alt fra handelsrett og tollprosedyrer til luftfart og telekommunikasjon. FN har også gjort det mulig for det internasjonale næringsliv å investere i utviklingsland ved å fremme stabilitet og god styringsskikk, anti-korrupsjonstiltak og pålitelige rettsapparat.

fn 75 norge

Aktuelt

75 måter å utgjøre en forskjell på: Bekjemper terrorisme...

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på: Nasjonale myndigheter bruker FN som...

75 måter FN utgjør en forskjell på: Stanser spredningen...

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på: Verdens helseorganisasjon (WHO) bidro til...

75 måter FN utgjør en forskjell på: Bekjemper verdens...

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på: FNs kontor for narkotika og...

75 måter FN utgjør en forskjell på: Jobber for...

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på: Nesten 90 prosent av de...

75 måter FN utgjør en forskjell på: Bekjemper vold...

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på: 35 prosent av jenter og...

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19