Kjemp for naturen!

0
697


Det er ofte lett å bli overveldet når vi vet hvordan naturen blir påvirket av at stadig flere arter blir utrydningstruede, habitater blir destruert og klimaet forandres. Problemet er stort og komplekst – og følelsen av maktesløshet er forståelig. Allikevel spiller alt vi gjør en rolle. Selv om vi bare gjør noe lite, kan disse små bidragene resultere i mye når de blir lagt sammen.

3. mars feirer FN og dets medlemsland Verdens naturdag. Natur har en iboende verdi og bidrar til økologiske, genetiske, sosiale, økonomiske, vitenskapelige, utdanningsmessige, kulturelle, estetiske og rekreasjonsmessige aspekter i forhold til bærekraftig utvikling og menneskelig velvære.

Det er to sider av denne dagen.

På den ene siden bør vi alle ta ansvar for å sette pris på dyrene og naturen rundt oss, om det skulle være en tur i skogen eller det å plante blomster på balkongen.

På den andre siden belyser Verdens naturdag også den pågående kampen mot naturkriminalitet, som avskoging, overfiske og illegal handel, som kan føre til utryddelsen av noen av verdens mest unike arter.

Naturkriminalitet kan ha store økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser for oss alle. Derfor inviteres alle til å delta i denne feiringen av skjønnheten og mangfoldet som finnes blant verdens dyr og planter.

«Samtidig som truslene mot naturen er store, kan vi redusere dem gjennom en felles innsats» sier FNs generalsekretær Ban Ki-Moon i hans beskjed i anledning dagen. På den første Verdensdagen for natur noensinne oppfordrer jeg alle sektorer om bidra til å gjøre slutt på illegal dyrehandel og i stedet gjøre nytte av planter og dyr på en bærekraftig måte».

Her er noen tips til hvordan du kan delta:

1. Beskytt naturhabitat
2. Bli med i en organisasjon som arbeider for bevaring av natur
3. Reduser trusselen av invaderende arter
4. Resirkuler eller reduser energi- og varekonsum
5. Minimer bruken av ugressmidler og plantevernmidler.
6. Dekorer vinduene dine for å unngå fuglekollisjoner
7. Sakk ned farten mens du kjører – mange ville dyr må leve i tett befolkede områder
8. Artikuler bekymringene dine og involver deg lokalt

Tweet #WorldWildLifeDay for å delta i feiringen!