Nettsiden til Menneskerettighetsdagen er lansert

0
800

Nettsiden til Menneskerettighetsdagen er lansert i alle offisielle språk og er tilgjengelig her: www.un.org/events/humanrights/2008/.

Nettsiden inneholder alt materiale og informasjon på FNs 60-års jubileum for De universelle menneskerettighetene, samt videobudskap fra Generalsekretæren og FNs høykommisjonær for menneskerettigheter.

 

UN Photo/Jean-Marc Ferre  

Generalsekretær Ban Ki-moon sammen med Navanethem Pillay, FNs høykommisjonær for menneskerettigheter, og Kyung-Hwa Kang, visehøykommisjonær for menneskerettigheter i Genéve.   

Dato: 17 November 2008