A-Å Nettstedets indeks

75 måter FN utgjør en forskjell på: Øker utbredelsen av utdanning og lese- og skrivekyndighet (3/75)

Tilgang til utdanning av høy kvalitet er selve grunnlaget for bærekraftig utvikling. I tillegg til å forbedre folks livskvalitet, kan tilgang til inkluderende utdanning bidra til å utstyre lokalbefolkningen med de verktøy som kreves for å utvikle innovative løsninger på verdens største problemer.

Antallet barn og ungdommer som ikke går på skole er på hele 265 millioner på verdensbasis, 22 % av disse er i barneskolealder. Selv barn som går på skole mangler i mange tilfeller grunnleggende ferdigheter i lesing og matematikk. Det siste tiåret har det blitt gjort store fremskritt i å øke barn og unges tilgang til utdanning. Man har vært i stand til å øke graden av grunnleggende leseferdigheter, og har også fokusert på å øke elevantallet – særlig for kvinner og jenter.

Likevel må mer gjøres for å oppnå målet om universell tilgang til utdanning. Globalt har man oppnådd lik tilgang til grunnskoleutdanning for jenter og gutter, men få land tilbyr lik tilgang for begge kjønn til utdanning på høyere nivå.

Årsakene til den lave tilgangen på kvalitetsutdanning, er mangel på kvalifiserte lærere, skolebygninger i dårlig forfatning, og få skoletilbud for barn som bor på landsbygda. Skal også barn i fattige familier bli gitt et utdanningstilbud, på man investere i stipend, lærerutdanning, forbedring av skolebygninger og forbedring av skolers vann- og strømtilgang.

Les mer om utdanningstilgang her: https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/

Aktuelt

Hovedpunkter fra generalsekretærens tale til FNs menneskerettighetsråd

I dag oppfordret FNs generalsekretær António Guterres til handling for å styrke menneskerettighetene i...

75 måter FN utgjør en forskjell på: Skaper fred...

De forente nasjoner ble grunnlagt i 1945, i kjølvannet av annen verdenskrigs skrekkelige ødeleggelser,...

75 måter FN utgjør en forskjell på: Helsetjenester for...

Gjennom familieplanleggingsprogrammer ledet av frivillige, fremmer FN individets rett til å fatte egne beslutninger...

75 måter FN utgjør en forskjell på: hjelpe flyktninger...

Aldri før har flere mennesker vært på flukt. Ved enden av 2018 hadde antall...

Den internasjonale morsmålsdagen: Snøens språk

I regi av UNESCO ble 21. februar gjort til offisiell morsmålsdag i 1999. I...

António Guterres FNs generalsekretær: Nytårs Budskap 2020