75 måter FN utgjør en forskjell på: Rettsforfølger krigsforbrytere (6/75)

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

I forbindelse med de internasjonale tribunalene opprettet av FN i Rwanda og det tidligere Jugoslavia, har FN lyktes i å utvide det internasjonale humanitære og internasjonale lovverket vedrørende folkemord og andre brudd på folkeretten. De har også bidratt å gjenopprette fred og rettferdighet både i de berørte landene og i omkringliggende områder.

Den internasjonale straffedomstolen er en uavhengig permanent domstol som straffeforfølger enkeltpersoner anklaget for de mest alvorlige internasjonale forbrytelser – folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser – i de tilfeller hvor nasjonale myndigheter er uvillige eller ute av stand til å gjøre det. Per dags dato har domstolen straffeforfulgt 44 personer, og har etablert seg som den viktigste delen av det internasjonale strafferettssystemet.

Videre straffeforfølger FN-støttede domstoler i Kambodsja og Libanon individer anklaget for alvorlige brudd på folkeretten, bl.a. massemord og krigsforbrytelser.

Les mer om Den internasjonale straffedomstolen her: https://www.icc-cpi.int/

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19