75 måter FN utgjør en forskjell på: støtter industriell utvikling 41/75

0
629
FOTO: Unsplash/solimonster

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

FNs organisasjon for industriell utvikling (UNIDO) fremmer samarbeid mellom industriselskaper nord og sør i verden. Organisasjonen promoterer nytenkning, investering, deling av teknologi, samt kostnadseffektiv og bærekraftig industriell utvikling. UNIDO hjelper land med å gjennomgå globaliseringsprosessen på en skånsom måte som et ledd i å redusere fattigdom.

UNIDO har 170 medlemsland og ble grunnlagt i 1966.

Organisasjonens fire satsingsområder er:

  • Skape økt velstand for alle
  • Fremme økonomisk konkurranse
  • Beskytte miljøet
  • Styrke kunnskapsinstitusjoner

I løpet av de siste ti årene har UNIDO satses stort på tekniske tjenester og blir ansett som en viktig bidragsyter til industriell utvikling.

fn 75 norge