Makt og avmakt i ny klimarapport fra Foreningen Norden

0
621

Ny rapport fra Foreningen Norden ser på muligheten for en ny klimaavtale i 2009.
 
Foreningen Norden lanserte i forrige uke en rapport som tar for seg hvorvidt verdenssamfunnet kan få til en fungerende post-Kyoto klimaavtale på FNs klimatoppmøte i København i november 2009.
 
Rapporten, som er et resultat av et samarbeid mellom Foreningen Norden og Global Utmaning, handler om makten verdens ledere innehar og kan bruke for å få til en ny avtale, men også en følelse av avmakt foran denne enorme oppgaven som både politikere og folk flest kan kjenne seg igjen i.
– Verden har en lang vei å gå for å lykkes på toppmøtet i København, sier Inger Jägerhorn, rapportens forfatter. Og tiden er allerede knapp.
 
I rapporten stilles også spørsmålet om hvilken spesifikk rolle de nordiske landene kan spille i disse forhandlingene, og hvor stor makt det nordiske samarbeidet egentlig har i disse spørsmålene. Rapporten baseres på intervjuer med 15 fremstående politikere, offentlig ansatte, næringsdrivende og representanter fra næringslivet i Norden. Hver av disse tegner et bilde av hver enkelts syn på hva som kan bli resultatet av møtet i København, både hva det vil bety rent konkret i form av reguleringer og skatter, i tillegg til hvem som vil bli de mest sentrale aktørene.
 
Les mer om rapporten på Foreningen Nordens svenske hjemmeside.