75 måter FN utgjør en forskjell på: Utrydder polioviruset 24/75

0
643
un polio un75 fn75 unicef

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Tilfeller av den dødelige sykdommen polio, som tidligere var hovedårsaken til lammelser blant barn, har gått med over 99 % siden 1988. I 1988 hadde man anslagsvis 350 000 poliotilfeller i verden. I 2017 var tallet baret 22. Den kraftige nedgangen er resultatet av en verdensomspennende innsats for å bekjempe sykdommen.

Takket være smittevernstiltak satt i gang av WHO, UNICEF og deres samarbeidspartnere, har anslagsvis 18 millioner mennesker sluppet unna livslange lammelsene forårsaket av sykdommen.

Men på tross av de store globale fremskrittene, risikerer man fortsatt smitte så lenge det finnes et eneste barn i verden som har den dødelige sykdommen. Poliovirus kan enkelt bli overført til et poliofritt land og kan spres raskt om befolkningen ikke er immun. Om polioviruset ikke blir utryddet, risikerer man 200 000 nye tilfeller hvert år i løpet av de ti neste årene. Det finnes ingen behandling for polio, kun forebyggende tiltak. Poliovaksinen er derfor livsviktig og må gis mange ganger skal den beskytte barns liv.

I løpet av de siste 30 årene, har arbeidet for å utrydde polio spart verden for mer enn 27 milliarder dollar i helseutgifter. Man anslår at man kan spare ytterligere 14 milliarder dollar innen 2050.

Les mer om FNs arbeid for å utrydde polio her

fn 75 norge