Kampanje mot 1,3 milliarder tonn årlig matavfall

0
613
ThinkEatSave1

ThinkEatSave1
24.01.13 Enkle tiltak fra forbrukere og dagligvarebutikker kan dramatisk kutte ned på 1,3 milliarder tonn matvarer som går tapt eller blir sløst hvert år og dermed bidra til å skape en bærekraftig fremtid, ifølge en ny global kampanje Think.Eat.Save. Kampanjen ble lansert 24. januar 2012 av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), FNs miljøprogram (UNEP) og andre partnere.

Kampanjen har som mål å få fart i handlinger og tilby en global visjon og informasjonsdelingsportal for de mange forskjellige initiativene som er i gang rundt omkring i verden.

Over en tredjedel av produserte dagligvarer verdt rundt 1 billion dollar går tapt eller blir sløst i dagligvarebutikker eller forbrukersystemer på verdensbasis, ifølge tall fra FAO. Tap av mat foregår for det meste i produksjonsfasen (høsting, bearbeiding og distribusjon), mens mat sløses av både forhandlere og forbrukere.

”I en verden med syv milliarder mennesker, som kommer til å stige til ni milliarder innen 2050, er det meningsløst å ha så mye matavfall – både for økonomien, miljøet og etisk sett”, sier FNs visegeneralsekretær og UNEP-sjef Achim Steiner.

En del av bakgrunnen for kampanjen var resultatet av Rio+20 toppmøtet i juni 2012, der stats- og regjeringsledere ga klarsignal for en 10-årig rammeavtale for bærekraftig forbruk og produksjon (10-Year Framework of Programmes for Sustainable Consumption and Production: SCP Patterns). Et SCP-program for dagligvaresektoren må utgjøre en viktig del av dette rammeverket, gitt behovet for å opprettholde verdens matproduksjonsbase, redusere innvirkningen på miljøet, og å mate en voksende befolkning.

Forbrukere i Europa og Nord-Amerika/Oseania sløser mellom 95 og 115 kg mat i året, mens forbrukere i Afrika sør for Sahara samt Sør- og Sørøst-Asia kun kaster bort 6 til 11 kg hver på årlig basis.

Europakommisjonen støtter det nye initiativet. ”I EU har vi satt oss som mål å halvere spiselig matavfall og praktisk talt eliminere deponering av avfall innen 2020. Kommisjonen planlegger å presentere ideer neste år vedrørende matvaresystemets bærekraft, og vil fokusere på matavfall”, sier EUs miljøkommissær Janez Potocnik.

č