Alarmerende utvikling i menneskehandel

Menneskehandel, en forbrytelse mot menneskeheten, fortsetter å plage samfunn over hele verden og fanger millioner av menn, kvinner og barn i et nett av utnyttelse og lidelse. Denne moderne formen for slaveri kjenner ingen grenser og berører nesten alle land som kilde, transitt eller destinasjon for ofrene.   

Den internasjonale dagen mot menneskehandel har som mål å sette søkelyset på den økende risikoen for menneskehandel som følge av globale kriser, konflikter og sosioøkonomiske ulikheter. Sårbare mennesker som mangler oppholdstillatelse, lever i fattigdom og utsettes for diskriminering, er spesielt utsatt for menneskehandel.

grafisk-quote
Årets tema for Verdensdagen mot menneskehandel er «Nå alle ofre for menneskehandel, ikke la noen bli etterlatt.» © UNODC.

Bekymringsfull utvikling  

Alarmerende statistikk avslører en verdensomspennende nedgang i den strafferettslige responsen på menneskehandel. I lys av denne utviklingen er årets tema for den internasjonale dagen Nå alle ofre for menneskehandel, ikke la noen bli etterlatt.

barn-kampansje-menneskehandel
Blue Heart-kampanjen er UNODCs kampanje for å øke bevisstheten om menneskehandel og dens innvirkning på mennesker og samfunn. Kampanjen oppfordrer regjeringer, sivilsamfunnet, næringslivet og enkeltpersoner til å engasjere seg for å inspirere til handling og bidra til å forhindre menneskehandel. © UNODC.

Den nasjonale innsatsen mot menneskehandel synker globalt, særlig i utviklingsland. I 2020 falt oppklaringsprosenten med 11 prosent og antall domfellelser med 27 prosent. Dette tyder på en nedgang i strafferettssystemets innsats.   

Covid-19-pandemien har forverret situasjonen og skjult menneskehandelen ytterligere, noe som gjør det vanskeligere for myndighetene å oppdage den. Det er urovekkende at 41 prosent av ofrene som rømmer søker hjelp på egen hånd. Dette understreker den utilstrekkelige innsatsen mot menneskehandel. 

Nå alle ofre for menneskehandel, ikke la noen bli etterlatt 

La ingen bli etterlatt er det grunnleggende løftet i 2030-agendaen for bærekraftig utvikling og de tilhørende bærekraftsmålene. I forbindelse med menneskehandel, så blir mennesker etterlatt når vi ikke klarer å få slutt på utnyttelsen av ofre for menneskehandel, når vi ikke klarer å støtte overlevende ofre etter at de har sluppet fri fra menneskehandlerne, og når grupper som er sårbare for menneskehandlere står uten beskyttelse.   

– Vi må investere mye mer i avdekking og beskyttelse. Vi må styrke rettshåndhevelsen slik at vi kan straffeforfølge kriminelle som gjør mennesker til handelsvarer. Og vi må gjøre mer for å hjelpe overlevende med å gjenoppbygge livene sine, sier generalsekretær António Guterres i sitt budskap på denne internasjonale dagen mot menneskehandel.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19