Ban Ki-moon oppfordrer til inngåelsen av global klimaavtale

0
677
7 desember 2010- I sin tale på FNs klimatoppmøte i Cancún, sa generalsekretær Ban Ki-moon at manglende fremgang i forhandlingen er en trussel mot planeten, den globale økonomien og global velstand. «Våre tiltak har ikke vært tilstrekkelig, og dette bekymrer meg… til tross for klare bevis og årevis med forhandlinger… har vi fortsatt ikke klart å møte utfordringene vi står ovenfor”, sa Ban på toppmøte. 
”Vi er her for en grunn: beskytte mennesker og planeten fra ukontrollerbare klimaendringer. Det er nødvendig med snarlig fremgang både i de globale forhandlingene og på det nasjonale plan. Alle land bør iverksette tiltak som reduserer utslipp av drivhusgasser. 
”Jo lengre vi venter, jo mer kostbart blir det – både økonomisk… miljømessig… og menneskelig”, sa Ban. 
FNs klimapanel (IPCC) har uttalt at de globale utslipp av drivhusgasser må reduseres innen det kommende tiåret, før man kan redusere det ytterligere, dersom det overordnede målet er å redusere global oppvarming. 
Generalsekretæren sa at det vil bli vanskelig å inngå en detaljert avtale i nærmeste fremtid, men det er viktig at forhandlingene i Cancún fører frem. 
”Mange viktige beslutninger kan tas her i Cancún. Beslutninger som omhandler skog… implementering… teknologi… og opprettelsen av et klimafond som kan finansiere klimatiltak. Moderasjon… forpliktelser… ansvarlighet… åpenhet og klarhet rundt fremtiden til Kyoto Protokollen”, er viktig sa Ban.