Nytt høynivåpanel skal planlegge tusenårsmålenes fremtid

0
660
Slum photo

Slum photo

FN-generalsekretær Ban Ki-moon har annonsert navnene på medlemmene av et høynivåpanel som skal gi råd om den globale utvklingsagendaen etter 2015, årstallet som utgjør fristen for oppnåelse av målene om fattigdomsbekjempelse kjent som tusenårsmålene (Millennium Development Goals, MDGs).
Panelet vil avholde sitt første møte mot slutten av september, i kjølvannet av generalforsamlingens årlige høynivådebatt. Panelet forventes å overrekke sine funn til generalsekretæren i løpet av første halvdel av 2013, og disse funnene vil danne bakgrunn for hans rapport til medlemsstatene.

“Jeg ser frem til panelets anbefalninger angående en global post-2015 agenda med delt ansvar for alle land og med kampen mot fattigdom og for bærekraftig utvikling som omdreiingspunkt,” sa Ban.

De åtte tusenårsmålene, som ble vedtatt av verdens ledere på et FN-toppmøte i 2000, fastsatte spesifikke målsetninger for fattigdomsbekjempelse, utdanning, barne- og mødrehelse, miljøstabilitet, HIV/AIDS-reduksjon, og et ”globalt partnerskap for utvikling”.

Ifølge en ny undersøkelse – Tusenårsmålrapporten 2012 – er det gjort fremgang på noen områder, og tre viktige målsetninger innen fattigdom, slum og vann er oppnådd tre år innen 2015.

Undersøkelsen fastslår at det å oppfylle de resterende målsetningene er mulig, selv om det er utfordrende – men kun dersom myndigheter ikke svikter de forpliktelsene de påtok seg for over et tiår siden.

Panelet vil samarbeide tett med den tverrnasjonale arbeidsgruppa som er nedsatt for å utarbeide mål for bærekraftig utvikling (Sustainable Development Goals, SDGs), slik som det ble avtalt på FN-konferansen om bærekraftig utvikling i Rio de Janeiro i Brasil i juni (Rio+20).

Høynivåpanelets tre ledere er Indonesias president Susilo Bambang Yudhoyono, Liberias president Ellen Johnson Sirleaf og Storbritannias statsminister David Cameron.
Panelet omfatter også dronning Rania av Jordan, Graça Machel fra Sør-Afrika og en representant for de nordiske landene; Gunilla Carlsson, svensk minister for internasjonalt utviklingssamarbeid.


UN Photo/Kibae Park:
Et barn i Dhakas Karial-slum, Bangladesh. Ifølge FNs tusenårsmålrapport fra 2007 bor en milliard mennesker, cirka én av tre byboere, i slumområder. 13. juni 2010, Dhaka, Bangladesh.

Følg United Nations Nordic på Facebook