Bærekraftsmålene: Ikke bare ord, men handling 

Íslandsbanki, en av Islands største banker, har vedtatt fire av FNs bærekraftsmål og har sluttet seg til «Nordic CEOs for a Sustainable Future», en allianse av nordiske næringslivsledere med fokus på klima.

Den statseide banken er ikke alene om å omfavne bærekraftsmålene. Som en del av en allianse av nordiske næringslivsledere med fokus på klima, deltar de i et initiativ som markerer et viktig skritt, ifølge direktøren for Íslandsbanki. 

– Det er viktig fordi dette er en gruppe selskaper som enten er ledende innen deres felt eller sine land, sa direktør Birna Einarsdóttir i et intervju med UNRICs nyhetsbrev.

Birna Einarsdóttir, Direktør i Íslandsbanki.

– De nødvendige radikale endringene som er nødvendige, vil ikke skje uten bedrifters deltakelse. I denne gruppen har vi selskaper som ikke bare er lidenskapelige, men også mektige. Disse selskapene blir lyttet til og de vil sannsynligvis kunne presse frem denne agendaen ved å være forbilder. Vi er veldig stolte av vår deltakelse i dette prosjektet. 

Banken har erklært at den ønsker å delta i større og mindre prosjekter relatert til 4 av de 17 bærekraftsmålene. Det er å stoppe klimaendringene (Mål 13), likestilling (Mål 5), god utdanning (Mål 4) og innovasjon og infrastruktur (Mål 9).

 

Edda Hermannsdóttir, Islandsbankis markeds- og kommunikasjonsdirektør.

Edda Hermannsdóttir, Íslandsbankis markeds- og kommunikasjonsdirektør, skrev nylig en avisartikkel som fikk stor oppmerksomhet på Island.

– Vi vil ta farvel med å kjøpe annonseplass fra selskaper som har en skjev kjønnsbalanse, var meldingen fra Hermannsdóttir.

Noen mediepersonligheter og politikere reagerte ganske sterkt og beskyldte banken for innblanding i redaksjonelle beslutninger, eller til og med å undergrave ytringsfriheten.

Dette er en del av vår innkjøpspolitikk, sa Hermannsdóttir til UNRICs nyhetsbrev.  

– Vi blander oss ikke inn i redaksjonelle beslutninger, og vi kommuniserer bare med annonseavdelingene i media. Vi har hatt gode diskusjoner som fokuserer på politikk og forsøk på å gå i en viss retning. Det er langt fra sannheten at vi pålegger media å oppfylle visse tall. Mine meninger ble til tider feiltolket, men vi burde ha forklart dette fra første stund. 

Íslandsbanki har bedt om opplysninger fra medieselskaper om kjønnsbalansen mellom både verter og intervjuobjekter på skjermen og i radio. Så langt er det bare det statlige kringkastingsselskapet RÚV som har publisert en slik statistikk, men i en undersøkelse fra 2017 var kun 35% av de som ble intervjuet på islandsk radio og tv kvinner. En marginal økning på 2% fra året før. 

Reaksjonene var imidlertid langt fra kun negative. Mange ønsket tiltaket velkomment og mente det var riktig at et stort selskap som Íslandsbanki fulgte opp sin likestillingspolitikk med konkrete tiltak. 

– Det var selvfølgelig negative stemmer som ble hørt i begynnelsen, men det var også positive stemmer. Vi vil fortsette å forklare retningslinjene våre grundig for å vise hvilken betydning bærekraftsmålene har for den daglige driften, sa Hermannsdóttir. 

Ansvarlig innkjøp er en integrert del av Íslandsbankis policy for samfunnsansvar. Den inkluderer alle forretningsforhold og ikke kun media, som Hermansdóttir påpeker. Bærekraftsmålene er i tillegg inkludert i selskapets markedsføringsstrategi.

Uunngåelig oppstår det spørsmål om et selskap som krever høye standarder fra sine forretningspartnere, selv kan etterleve de samme idealene.

– Man kan diskutere slike spørsmål uten å være helt perfekte. Det vil aldri være noen utvikling på noe felt, hvis det kun er de perfekte som har rett til å snakke, sier bankens direktør Birna Einarsdóttir.

– Vi kan være et forbilde ved å vise statistikk over resultatene våre. I forretningsdrift er det viktig å ha konkrete og numeriske mål for alle målsettinger – og måtene du kan nå dem på. Det er sånn selskaper er vant til å arbeide og det er metoder de kjenner.

Som en del av alliansen «Nordic CEOs for a Sustainable Future», er Íslandsbanki en del av en imponerende liste med fremtredende nordiske selskaper. Equinor (tidligere Statoil), Hydro, Posten, Storebrand, Telenor og Yara fra Norge. Telia, Vestas, Marel og Nokia fra de øvrige nordiske landene. Det nordiske flyselskapet SAS er også en del av alliansen. 

Ifølge Birna Einarsdóttir legger alliansen vekt på kjønn og miljø. 

– Vi har deltatt i debatter om begge saker. Vi er interessert i å drive dette på en resultatorientert måte, og at informasjon om selskapenes profil på disse feltene blir gjort tilgjengelig. Jeg håper initiativet kan være et forbilde for andre, og jeg er trygg på at dette vil lykkes. De som står bak initiativet er målstyrte, og derfor er jeg sikker på at vil se konkrete resultater fra dette samarbeidet.

Nyhetsbrev

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19