Månedens nordiske profil: Grete Faremo 

Denne månedens nordiske profil er Grete Faremo fra Norge. Faremo har en lang og mangfoldig bakgrunn som politiker, advokat og bedriftsleder, før hun i 2014 ble ansatt i FN. Som undergeneralsekretær for FN og administrerende direktør for FNs kontor for prosjekttjenester (UNOPS), er Faremo en av Nordens høyest rangerte representanter i FN. UNRIC hadde en snakk med Faremo om hvordan det er å drive en organisasjon som omsetter for 2 milliarder dollar årlig, UNOPS utfordringer og muligheter fremover og hvordan prosjektorganisasjonen merker effektene av klimaendringene i sitt arbeid.

UNOPS – FNs operative arm 

Grete Faremo har vært sjef for UNOPS’ 11.000 ansatte siden 2014. En organisasjon som hjelper FN og dets partnere med å sikre fred og sikkerhet, humanitære og utviklingsløsninger over hele verden. UNOPS oppdrag er å hjelpe mennesker med å skape bedre liv, og land med å oppnå fred og bærekraftig utvikling. Deres arbeid er fokusert på implementering, med en forpliktelse til FNs verdier og effektiviteten fra privatsektoren.

– UNOPS er til stede i mer enn 80 land, vi gjennomfører cirka 1000 prosjekter i året og 5000 av våre medarbeidere er beskjeftiget av andre FN organisasjoner. Organisasjonene kjøper den type tjenester av oss for å både ta del i den økte fleksibiliteten, farten og tilpasningsdyktigheten som vi har utviklet i vårt system. Ytelsene vi leverer er infrastruktur, innkjøp, fondsforvaltning, HR-tjenester og prosjektledelse, forklarer Faremo og gir oss med det et innblikk i UNOPS størrelse målt i ansatte, prosjekter og kompleksitet. 

Utover risikohåndtering sier Faremo at å fortelle UNOPS historie er en topp prioritering for henne.

– Med 11.000 ansatte og 2 milliarder dollar i omsetning, så opplever jeg at min viktigste rolle er å hele tiden snakke om hva som er våre formål og verdier. Hva virksomheten vår er tufta på. Jeg kjører mitt fokus på risikohåndtering både for å utforske muligheter, men også for å sikre kvaliteten og forhindre ulykker og skader. Dette sikrer at vi leverer et så godt som mulig produkt til sluttbrukerne våre.

Å drive UNOPS som en moderne bedrift 

I et nylig intervju med Harvard Business Review, snakket Faremo om UNOPS overgang fra

Grete Faremo, UNOPS administrerende direktør. ©UNOPS

å være en gren av FNs utviklingsprogram (UNDP) på 90-tallet til å bli den agile, moderne organisasjonen UNOPS er i dag. Å holde seg relevant og overvinne utfordringer er viktig for en organisasjon som UNOPS i en stadig skiftende global politisk sfære. 

– Våre utfordringer, og muligheter, ligger i at vi har en veldig åpen og tilgjengelig forretningsmodell. Som en prosjektorganisasjon med en vellykket merittliste over gjennomførte prosjekter, så mener jeg vårt største potensiale er både å utvide storskala infrastrukturprosjekter og samarbeide med private og offentlige investorer, hvor UNOPS kan ta en smart rolle som fasilitator, forklarer Faremo.

UNOPS gjennombrudd er hvordan organisasjonen har klart å utvikle modeller for samarbeid med private aktører på storskala prosjekter og i arbeidet for å forbedre offentlig innkjøp.

– Vi jobber i stadig større grad direkte med regjeringer, også i mellominntektsland. Vi er en strategisk rådgiver for bedre offentlig innkjøp, hvor vi for eksempel bistår med å bygge kapasiteter, anbudssystemer og implementering. For eksempel å sikre medisinsk utstyr til en riktig pris, veldig ofte til en lavere prispå et riktig nivå. Her gjør vi store innsatser, ikke minst i Mellom- og Latin-Amerika. 

Med støtte fra Verdensbanken, andre utviklingsbanker og FN-organer utfører UNOPS også prosjekter i krise- og konfliktområder. 

– Vi er ganske store både i Gaza, Jordan, Syria, Irak og Jemen. Vi jobber med innkjøp i krise- og konfliktområder, med infrastruktur og store samarbeidsprosjekter mellom oss og privatsektoren.

Klimaendringer påvirker UNOPS arbeid 

I takt med at effektene av klimaendringene blir stadig tydeligerepåpeker Faremo at UNOPS oppgave ikke bare er å gjenoppbygge, men også å bygge klima-motstandsdyktig. 

– Jeg har kollegaer som sikrer at bedre beskyttelse mot naturkatastrofer inkorporeres. Vi har mye oppdrag både i små øystater og land som har problemer med at havet vasker ut elvebredder og kaikanter. Det er vår ambisjon å sikre at dette blir gjort skikkelig. Dette er mye mer systematisk nå enn for bare få år siden, sier Faremo.

Den nye ambisjonen inkluderer også en mer helhetlig tilnærming for å bygge og forbedre lokalsamfunn hvor organisasjonen ser på hvordan de kan lage flerbruksprosjekter. En tilnærming som er godt tilpasset 2030-agendaen og de 17 bærekraftsmålene.

– I Tanzania bygde vi ikke bare tilbake elvebredder som var vasket vekk, men vi sørget for belysning og tilrettelegging for markedsaktiviteten som foregikk i området. Disse tiltakene oppgraderte det lokale, kommersielle livet i tillegg til et bedre vern mot erodering, forklarer Faremo til UNRIC.

Å jobbe i FN et privilegium 

Med en imponerende CV og en lang merittliste innen globale spørsmål, er det ikke overraskende at Norges tidligere Utviklingsminister i dag jobber i FN. 

– Det å være sjef for UNOPS er et privilegium. Jeg gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag med så mange dedikerte kolleger, og så har jeg jo veldig mye å gjøre med mine kolleger i de øvrige deler av FN familien. Vi har jo oppdrag for de fleste av dem. Sånn sett har jeg også det privilegiet at jeg får jobbe på tvers av alle pilarene til FN. Så det er veldig meningsfylt, konkluderer Faremo, før hun avslutter vårt intervju med en oppfordring til folk som ønsker å jobbe i FN:

– Hos UNOPS annonserer vi en rekke ledige jobber på våre hjemmesider. Det er mange muligheter både ute og selvsagt nærmere hjemme siden vi har hovedkvarter i København. Så følg med, følg med!

Nyhetsbrev

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19