Bli med i FNs «Unge ledere»-initiativ for fremming av bærekraftsmålene!

2. februar 2020 åpnet FN opp for søknader til årets Unge ledere-initiativ, på engelsk kalt Young Leaders for the Sustainable Development Goals, som er FNs viktigste tiltak rettet mot unge ledere verden over. Målet er å anerkjenne og engasjere særlig kompenente ledere mellom 19 og 30 år som gjennom sin lederstilling har arbeidet for å redusere fattigdom, klimaendringer og/eller ulikhet. Initiativet ble lansert at FNs generalsekretærs utsending for ungdom i 2016, og har funnet sted annethvert år siden.

«Young Leaders for the Sustainable Development Goals» hedrer 17 særlig kompetente unge ledere som har engasjert seg for å oppnå FNs bærekraftsmål. Initiativet bunner ut i troen på at unge mennesker er en viktig drivkraft i verden, og at gjennom deres kreativitet, mot og innsatsvilje kan man finne varige løsninger på verdens største utfordringer. Unge ledere kommer fra alle bakgrunner, samfunnslag og sektorer – fra mat til mote til økonomi – og vil samarbeide med FN i å engasjere unge mennesker til å arbeide for gjennomføringen av bærekraftsmålene.

 

Deltakere blir gjennom FNs Unge ledere-initiativ hedret for sitt lederskap og bidrag til en mer bærekraftig verden. Sammen vil de kunne støtte opp om arbeid for å engasjere unge mennesker til å oppfylle bærekraftsmålene gjennom strategiske muligheter i FN, og også innen deres egne initiativer, plattformer og nettverk.

Kriteriene for å stille som kandidat til FNs Unge ledere- initiativ er som følger:

  • Prestasjon – Kandidaten kan vise til dokumenterte prestasjoner knyttet til bærekraftsmålenes viktigste områder.
  • Innflytelse – Kandidaten er en innflytelsesrik person innenfor sitt respektive felt, og er kjent for inkluderende og innovativ ledelse.
  • Integritet – Kandidaten har god integritet og støtter bærekraftsmålene og FNs kjerneverdier.

Søknadsfrist 22. februar.

Send din søknad her

Les mer om tidligere deltakere her

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19