A-Å Nettstedets indeks

Bli med i FNs «Unge ledere»-initiativ for fremming av bærekraftsmålene!

2. februar 2020 åpnet FN opp for søknader til årets Unge ledere-initiativ, på engelsk kalt Young Leaders for the Sustainable Development Goals, som er FNs viktigste tiltak rettet mot unge ledere verden over. Målet er å anerkjenne og engasjere særlig kompenente ledere mellom 19 og 30 år som gjennom sin lederstilling har arbeidet for å redusere fattigdom, klimaendringer og/eller ulikhet. Initiativet ble lansert at FNs generalsekretærs utsending for ungdom i 2016, og har funnet sted annethvert år siden.

«Young Leaders for the Sustainable Development Goals» hedrer 17 særlig kompetente unge ledere som har engasjert seg for å oppnå FNs bærekraftsmål. Initiativet bunner ut i troen på at unge mennesker er en viktig drivkraft i verden, og at gjennom deres kreativitet, mot og innsatsvilje kan man finne varige løsninger på verdens største utfordringer. Unge ledere kommer fra alle bakgrunner, samfunnslag og sektorer – fra mat til mote til økonomi – og vil samarbeide med FN i å engasjere unge mennesker til å arbeide for gjennomføringen av bærekraftsmålene.

 

Deltakere blir gjennom FNs Unge ledere-initiativ hedret for sitt lederskap og bidrag til en mer bærekraftig verden. Sammen vil de kunne støtte opp om arbeid for å engasjere unge mennesker til å oppfylle bærekraftsmålene gjennom strategiske muligheter i FN, og også innen deres egne initiativer, plattformer og nettverk.

Kriteriene for å stille som kandidat til FNs Unge ledere- initiativ er som følger:

  • Prestasjon – Kandidaten kan vise til dokumenterte prestasjoner knyttet til bærekraftsmålenes viktigste områder.
  • Innflytelse – Kandidaten er en innflytelsesrik person innenfor sitt respektive felt, og er kjent for inkluderende og innovativ ledelse.
  • Integritet – Kandidaten har god integritet og støtter bærekraftsmålene og FNs kjerneverdier.

Søknadsfrist 22. februar.

Send din søknad her

Les mer om tidligere deltakere her

Aktuelt

Kan Norden viske ut kjønnsforskjellene i lønn?

Med dagens utvikling vil det ta mer enn 250 år før kvinner og menn...

5 ting du bør vite om FNs Generalforsamling

Året som skulle bli en merkedag i forbindelse med FNs 75-årsjubilieum har istedenfor vært...

FN krever kollektive tiltak – Unik Filmvisning

Filmen «Forente Nasjoner: Prekære løsninger for prekære tider,» har premiere på FNs youtubekanal den...

Finlands smittesporingsapp er en megasuksess

Appen «Koronavilkku» har etter bare en uke nesten en tredjedel av Finlands befolkning som...

Ett selvmord hvert 40. Sekund

Ett selvmord hvert 40. sekund Selvmordsforebygging er en verdensomfattende utfordring. Hvert år er selvmord blant...

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19