Brystkreft topper kreftstatistikk

Brystkreft har nå, for første gang, passert lungekreft som den mest utbredte formen for den dødelige sykdommen.

4. Februar markerer FN verdensdagen for kreft.

Verdens helseorganisasjon og ulike kreftforeninger øker i dag sitt engasjement i arbeidet mot brystkreft, som tynger både individer, samfunn og helsesystemer over hele verden.

De to siste tiårene har verden sett en dobling av antallet kreftdiagnoser; fra 10 millioner i 2000 til mer enn 19 millioner i 2020. Globalt, vil en av fem mennesker vil utvikle kreft i løpet av livet. Nye prognoser maler et mørkt fremtidsbilde med anslagsvis 50% høyere krefthyppighet i 2040 enn vi opplever i dag.

Antall dødsfall knyttet til kreft har også økt, fra 6.2 millioner i 2000 til om lag 10 millioner i 2020. En av seks dødsfall på verdensbasis dør som følge av kreft.

Til tross for økt fokus på en sunnere livsstil, har man ikke globalt lykkes med å redusere forbruket av tobakk, alkohol og ferdigmat. Alle disse er viktige faktorer som viser en utvikling i feil retning. Noe av økningen i kreftdiagnoser skyldes for øvrig ikke usunne livsstiler, men snarere en forlengelse av forventet levealder. Eldre mennesker har nemlig en høyere risiko for å utvikle kreft.

Foto: National Cancer Institute/Unsplash

Sen diagnostisering og mangel på behandling som følge av pandemien

En undersøkelse fra WHO i 2020 anslo at kreftbehandling på verdensbasis har blitt forstyrret som følge av pandemien i mer enn 40% av landene som deltok i undersøkelsen. Sen diagnostisering og mangel på behandling forsterker budskapet på verdensdagen for kreft;

Verden må øke innsatsen i forebyggende og lindrende kreftarbeid.

Les også: Frontlinjearbeidere i over 145 land mottar pandemivaksine

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19