COP28 i Dubai: På vei mot en bærekraftig fremtid

FNs 28. årlige klimakonferanse, kjent som COP28, holdes i Dubai fra 30. november til 12. desember 2023. Forhåndskonferansen finner sted fra 24. til 29. november. Konferansen samler globale ledere, klimaeksperter og miljøaktivister som alle har et felles mål om å løse det presserende problemet med klimaendringene.

Kjernen i COP28 er en grunnleggende målsetting – å vurdere landenes fremgang i arbeidet med å redusere klimagassutslippene. Det overordnede målet er å utvikle effektive strategier for å begrense den globale oppvarmingen til en kritisk grense på 1,5 °C over førindustrielt nivå. Dette ambisiøse målet er i tråd med Paris-avtalen, som innebærer en global forpliktelse til å redusere konsekvensene av klimaendringene.

Viktige fokusområder:

I tillegg til hovedmålet legger COP28 strategisk vekt på flere viktige fokusområder:

Rask omstilling til ren energi:COP28 erkjenner behovet for rask overgang til rene energikilder. Målet er å redusere klimagassutslippene betydelig før 2030, noe som understreker konferansens forpliktelse til proaktive tiltak i møte med klimaendringene.

Økonomisk støtte og nye avtaler: Et viktig høydepunkt på COP28 er konferansens engasjement for å utjevne økonomiske forskjeller. Konferansen vil legge til rette for å overføre midler fra velstående til mindre velstående land for å sikre økonomisk støtte til klimatiltak. Diskusjonene vil også dreie seg om utformingen av nye avtaler som er skreddersydd for utviklingslandenes behov.

Natur- og menneskesentrerte tilnærminger: COP28 erkjenner at natur og menneskelig velferd henger sammen. Det vil bli diskutert strategier som ikke bare beskytter miljøet, men som også prioriterer lokalsamfunnenes behov og motstandskraft i møte med klimaendringene.

Inkludering som en prioritet: COP28 har som mål å bli den «mest inkluderende» klimakonferansen noensinne. Det legges vekt på bred deltakelse for å sikre at ulike perspektiver og stemmer blir hørt, og for å fremme en helhetlig og rettferdig tilnærming til klimaløsninger.

Forventning og global innvirkning: Mens COP28 utfolder seg i Dubai, venter verdenssamfunnet på avgjørende diskusjoner. Samarbeidsinitiativer som kan endre kursen for klimatiltak. Resultatene forventes å få vidtrekkende konsekvenser. Påvirke politikk og tiltak som vil bidra til en bærekraftig og motstandsdyktig fremtid for planeten vår.

COP28 representerer en viktig milepæl i den pågående kampen mot klimaendringene. Med en helhetlig tilnærming som omfatter ren energi, økonomisk støtte, natursentriske strategier og inkludering. Står konferansen som et fyrtårn av håp for en bærekraftig fremtid. Når verdens ledere samles i Dubai, er det en felles forventning om at COP28 vil være en katalysator for transformative tiltak. Samtidig legge grunnlaget for en felles global respons på utfordringene som klimaendringene fører med seg.

Mer informasjon og kurs er tilgjengelig her

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19