Deadline 2030: FNs bærekraftsmål er inne i handlingens tiår

Kun ti år gjenstår før fristen for FNs bærekraftsmål går ut, og nå blir en ambisiøs, verdensomspennende kampanje sparket i gang for å oppnå dem. «Handlingens tiår» vil være en global bevegelse, ledet av endringsskapere verden over for å styrke vårt engasjement for en bedre verden.

I dag gjøres det fremskritt på mange fronter, men samlet sett er tiltakene ikke nok for å oppnå bærekraftsmålene innen fristen går ut. 2020 må være begynnelsen på et tiår med handlekraftige tiltak for å bringe målene i havn innen 2030.

«Handlingens tiår» ble lansert av FNs generalsekretær António Guterres  i går under talen han ga til FNs generalforsamlingen, hvor han la frem sine prioriteringer for 2020.

«Handlingens tiår er helt avgjørende for å oppnå en rettferdig globalisering, styrke økonomisk vekst og forhindre konflikt».

Handlingens tiår krever en  akselerering av bærekraftige løsninger på alle de store utfordringene verden står ovenfor  – fra fattigdom og kjønnsdiskriminering, til klimaendringer, ulikhet og det økonomiske gapet mellom rike og fattige land.

«I løpet av handlingens tiår må vi investere i elimineringen av fattigdom, i sosial beskyttelse, i helse og bekjempelse av pandemier, i utdanning, energi, vann og sanitære forhold, i bærekraftig transport, infrastruktur og tilgang til internett,» sa Gueterres.

«Vi må forbedre styresettene, bekjempe ulovlige økonomiske transaksjoner og korrupsjon, og utvikle effektive, fornuftige og rettferdige skattesystemer. Vi må bygge økonomier for fremtiden og sikre anstendig arbeid for alle, spesielt unge mennesker. Og vi må sette et særlig fokus på kvinner og jenter, for det vil komme oss alle til gode,» sa Guterres til generalforsamlingen.

I september 2019 oppfordret FNs generalsekretær alle sektorer i samfunnet til å forberede seg på et tiår med tiltak på tre ulike plan: globale tiltak for å sikre bedre lederskap, flere ressurser og smartere løsninger til bærekraftsmålene; lokale tiltak for å sikre nødvendige endringer i politikk, budsjetter, institusjoner og lokal og nasjonal statsforvaltning; og grasrot-tiltak, som består av innsatsen til ungdom, sivilsamfunn, media, privat sektor, fagforeninger, akademia og andre grupper, for å skape en robust bevegelse i stand til å presse gjennom de nødvendige endringene.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19