Det glemte krigsofferet

0
791
Korea

Korea

6. november 2012. Selv om man alltid har regnet krigstap i døde og sårede soldater og sivile og ødelagte byer og levebrød, har miljøet ofte forblitt et krigsoffer utenfor offentlighetens radar. Brønner er blitt forurenset, avlinger avsvidd, jord forgiftet og dyr drept for å vinne militært overtak.

FNs miljøprogram (UNEP) har også funnet at minst 40 prosent av de interne konfliktene de siste 60 årene er forbundet med utnyttelsen av naturressurser, både ressurser av høy verdi, som tømmer, diamanter, gull og olje og knappe ressurser, som fruktbar jord og vann. Konflikter som involverer naturresurser viser seg også ha dobbelt så stor sannsynlighet for å blusse opp igjen som andre konflikter.

den internasjonale dagen for forebygging av utnytting av miljøet i krig og væpnet konflikt understreker FNs generalsekretær, Ban Ki-moon, at vedvarende fred og utvikling etter konflikter er avhengig av miljøvern og god styring av naturressurser.

– Siden 1990 har minst 18 voldelige konflikter blitt drevet på utnytting av naturressurser som tømmer, mineraler, olje og gas. I noen tilfeller er dette forårsaket av miljøskader og marginalisering av lokalbefolkningen, som ikke drar økonomiske fordeler av utnyttelsen av naturressurser. Oftere er det forårsaket av grådighet, sier Ban Ki-moon i sin melding på den internasjonale dagen.

Miljøet er stadig krigens ”stille offer”, slik følgene av krigføring over det siste halve århundre dessverre illustrerer. Miljøet er skadet på alle nivåer; fra våpenproduksjon til krigsforberedelser. Som et resultat av konfliktene skades miljøet enten direkte på grunn av bomber og medfølgende ødeleggelse, eller indirekte ved plyndring og menneskers overlevelsesstrategier, eller ved institusjoners forfall og sammenbrud og manglende ledelse.

Disse miljømessige følgene truer menneskers helse, levebrød og sikkerhet og har reelt potensial til å undergrave fredsarbeidet i etterkant av konflikter.

FN legger stor vekt på å sikre at miljøtiltak er en del av konfliktforebygging og fredsstrategier – fordi det ikke blir varig fred hvis naturressursene som utgjør livsgrunnlag og økosystemer ødelegges.