FN gir bistand til Serbia etter oversvømmelsene

0
620


11. JUNI, 2014 – FN i Serbia har mottatt 10 millioner for å avhjelpe skadene på grunn av oversvømmelsene som rammet Serbia i midten av mai. Pengene kommer fra FNs fond for nødsituasjoner (CERF) for å gi støtte til mennesker i områdene som er rammet av oversvømmelsene.

«Alle FN-organisasjoner i Serbia har samlet inn på bakgrunn av UNDAC-rapporten, og i løpet av en uke har FNs hovedkvarter bidratt med knapt ti millioner kroner», sa Irena Vojáčková-Sollona, FNs landkoordinator i Serbia. Hun refererte til en rapport fra et hold av FN-eksperter om situasjonen i Serbia. «Dette er en øyeblikkelig hjelp og i de følgende dagene, vil vi fortsatt støtte regjeringen i gjenoppbygningen og sørge for at folk igjen har et levebrød.»

De knapt 10 millioner skal brukes til innsatser som FNs hold i Serbia har planlagt og vil bli brukt i samarbeid med regjeringen og NGOer. Støtten skal brukes til prosjekter for fem forskjellige FN-organisasjoner: UNICEF, FNs utviklingsprogram, Verdens helseorganisasjon, FNs fødevareprogram og FNs organisasjon for migration.

«Assistansen fra FNs hold av eksperter i Serbia, har vært utrolig verdifull gjennom hele krisen. Deres ekspertise og støtte hjelper oss fortsatt med å estimere konsekvensene av oversvømmelsene», sa Marko Blagojević, koordinator for den serbiske regjeringen, på et pressemøte med FN i Beograd.
Oversvømmelsene som rammet Serbia og dens naboland i midten av mai, er den største naturkatastrofe i regionen i 120 år. FN har reagert umiddelbart med humanitær nødhjelp og innen 24 timer var ekspertene fra UNDAC på stedet for å vurdere ødeleggelsene.
Rapporten de lagde var basert på besøket i landet fra den 18. – 31. mai og ble overrakt regjeringen sist uke. Eksperter advarer om potensielle helserisikoer på grunn av den høye vannstanden og blokkerte kloakker.

Ekspertene var også bekymrede for miljøskader, deriblant risikoen for lekkasje av kjemisk avfall. Industrier og firmaer har blitt nødt til å stenge på grunn av oversvømmelsene og som konsekvens har titusenvis blitt arbeidsløse

Utover de ti millioner kroner som CERF har gitt, har UNESCO tildelt 825.000 kroner til gjenoppbygning av skoler og FNs utviklingsprogram har så langt gitt 550.000 til øyeblikkelig hjelp til regjeringen i Serbia.

I følge Røde Kors er 1.2 millioner mennesker, 22 % av den Serbiske befolkning, påvirket av oversvømmelsene. Det estimeres at omkostningene av gjenoppbygningen vil nærme seg 10 milliarder kroner.

Den franske regjeringen har tilbudt å holde en konferanse i begynnelsen av juli for de tre Balkan-landene som er rammet av oversvømmelsene; Bosnia-Hercegovina, Kroatia og Serbia.