Drop by Drop på Green Week 2012

0
683
Drop by Drop under Green Week

Drop by Drop under Green Week

FN-kampanjen ”Drop by Drop – Fremtiden vi vil ha” blir presentert blant nesten 3000 deltagere under årets Green Week i Europakommisjonens hovedkvarter i Brussel.

De 30 finalistene i annonsekampanjen ”Drop by Drop” preger utstillingen under årets Green Week, Europas største miljøkonferanse, som startet den 22. mai hvor temaet er «Vannutfordringen – hver dråpe teller»           

ida auken, Danmarks miljøvernminister på vegne av formannskapet i EU.I åpningstalen under konferansen sa Ida Auken, Danmarks miljøvernminister på vegne av det danske formannskapet i EU, at hvis vi fortsetter på samme måte vil etterspørselen etter vann overgå våre ressurser og tilgang til vann med opp til 40 prosent innen 2030. På det tidspunktet vil halvparten av verdens befolkning leve i regioner av verden med vannmangel.

Vann er et av hovedtemaene under sommerens Rio+20 konferanse om bærekraftig utvikling. Auken uttrykte en pessimistisk tone og sa at EU ser ut til å «være nesten alene om å ha høye ambisjoner».

”Personlig er jeg ikke redd for å være alene, men jeg har anerkjent at det blir ekstremt vanskelig å finne konsensus for ambisiøse og nye tiltak som skal avtales i Rio. Men det er ennå tre uker igjen og jeg nekter å gi opp våre ambisiøse målsetninger, spesielt når det handler om vann”, sa Auken.

Hun påpekte at en reduksjon av vår sløsing med vann kan spare milliarder av dollar i fordeler for hele verden.

«Når du kombinerer dette med det faktum at selv i utviklede regioner som EU, blir 20-40 prosent av det ferskvann vi benytter sløst bort.  Det er noe galt”, sa miljøvernminister Ida Auken. EUs medlemsland er blant lederne innen vannteknologi – men selv innenfor EU er det et stort potensial for å gjøre det bedre.

En ny undersøkelse fra Europakommisjonen viser at syv av ti europeere mener vannrelaterte problemer er en alvorlig problemstilling.

For å lese mer om Green Week besøk: http://ec.europa.eu/environment/greenweek/

Bilder: