Afrika leder veien i kampen mot plast

0
832


9. APRIL, 2014 – Når man hører noen snakke om «Rwanda» tenker en kanskje på det tragiske folkemordet som fant sted der for 20 år siden. Men visste du at Rwanda er en miljøpionér når det kommer til en av de største truslene i vår samtid: Plast?

Rwanda forbød plast allerede for 10 år siden. Når man ankommer flyplassen i Kigali blir besøkende raskt informert om at all medbrakt plast konfiskeres.

De fleste EU-land er langt unna en tilsvarende innsats.

Rwandas motivasjon til plastforbudet var å bekjempe kloakkblokkering og luftforurensing ved søppelforbrenning. I dag bærer mennesker matvarene sine hjem i papirposer og kurver.

Flere og flere land følger i Rwandas fotspor – Mali og Mauritania er de siste afrikanske landene som har forbydd plastposer av miljøhensyn.

I Elfenbenskysten trådte plasposeforbudet i kraft i november 2013. Men produsenter og konsumenter anklager regjeringen for å unnlate å tilby alternativer. Myndighetene har vedtatt lover som forbyr produksjon, salg og bruk av plastposer. Landbruksprodukter er unntatt forbudet.

Afrika har nå blitt det ledende kontinentet i kampen mot plastposer. Tanzania, Uganda, Sør-Afrika og Kenya har forbudt ultratynne plastposer, mens Somalia og Rwanda har forbudt plastposer fullstending.

Andre kontinenter og land har etter hvert sluttet seg til innsatsen. Myndighetene i De forente arabiske emirater forteller at halvparten av landets kameler døde av sult på grunn av plastkonsumering. Kamelskjeletter ble funnet med store baller av polyeten i området som pleide å være magen til dyrene. I dag er bare plast som kan oppløses av luft eller vann som er tillatt i landet.

Selv om mange miljøforkjempere støtter slike initiativ er flere fokusert på at vi må se på problemet i en større kontekst. Plast er bare toppen av isfjellet. Papirposer er heller ikke et godt alternativ, selv om de er nedbrytbare, fordi de krever mer tid, energi og naturressurser å produsere.

Verdens mest effektive plasttiltak har vist seg å være en avgift på plastposer, lignende den vi selv må betale i butikker i Norge. Irland var det første landet som introduserte denne avgiften i 2002. Innen uker falt plastposeforbruket med 95 %. I dag innebærer avgiften over NOK 1,3 milliarder med inntekter til det irske statlige miljøfondet.

Hvis alle forbrukere blir flinkere til å ta med egne bærenett når de handler kan både papir- og plastposer bli noe som tilhører fortiden.