Du og EU vs. plast

0
767


EU har muligheten til å redusere bruken av engangsplastposer radikalt i løpet av de neste fire årene ved hjelp av nye planer som ble fremlagt av Europakommisjonen i november 2013. Forslaget går ut på at EU-land skal motvirke bruken av tynne plastposer (som i Norge ofte blir brukt til frukt og grønnsaker) på en måte som de synes er passende. Valgmulighetene er blant annet avgifter, å gjøre bruken av bæreposer forbudt eller å implementere nasjonale mål for reduseringen av posene.

Europaparlamentet stemte i januar 2014 for en resolusjon som gjorde de mest farlige typene plast, deriblant visse plastposer, forbudt fra år 2020. Resolusjonen er en del av EUs strategi om at redusere plastavfall i naturen. EU skal også introdusere bindende mål for reduseringen av plastavfall.

I gjennomsnitt bruker en europeer 198 engangsplastposer i året, hvilket svarer til en pose pr. husholdning pr. dag. Men det årlige forbruket varierer meget i EU, fra mellom 4 pr. person i Danmark og Finland til 466 i Polen, Portugal og Slovakia.

Hva DU kan gjøre:

EU skrider til handling, men suksessen avhenger også av individers handlinger.
Vi er alle sammen ansvarlige for situasjonen vi er i – og vi er alle ansvarlige for å sørge for at det ikke blir verre. Det er på tide å revurdere hvordan vi som samfunn bruker – eller misbruker – plast.

Her er noen tips:

  • – Hver gang du ser avfall, saml det opp og kast det.
  • Reduser, gjenbruk og resirkuler – Du har hørt det før, men du vet hva som skjer hvis du ikke gjør det. Vær oppmerksom på hva du kjøper og prøv å unngå produkter med for mye emballasje, spesielt engangsprodukter.
  • Forlang flere og bedre muligheter for å sende ting resirkulering i ditt område.
  • Ta del i opprydning av strender og vannløp – eller organiser opprydninger selv. Selv om opprydninger ikke løser problemet er de effektive for å skape oppmerksomhet omkring problemet.
  • Hvis du bor i nærheten av havet eller et vannløp som leder til havet fører dine avløpsrør kanskje avfall direkte ut i havet. Vær oppmerksom på eventuelle kilder som fører avfall ut i havet i ditt område og forlang at disse blir avskaffet.
  • Vær oppmerksom på ditt miljømessige avtrykk. Oppfordr til forandring og motvirk dagens paradigmer om forbruk og forspillelse.