Ban om våpenhandel og beskyttelsesansvar

0
631
weapons

weapons
13.02.13 Sikkerhetsrådet diskuterte utviklingen av den såkalte Arms Trade Treaty under en debatt om beskyttelsen av sivile i væpnede konflikter i går. FNs generalsekretær Ban Ki-moon sa at han håper neste måneds forhandlinger om denne potensielle traktaten om internasjonal våpenhandel resulterer i en avtale.

Generalsekretæren bemerket at sivile fortsetter å lide og dø i konfliktområder verden over og understrekte at alle har et ansvar.

«Vi har alle et ansvar for å beskytte… Fri flyt av våpen medvirker uten tvil til vold mot sivile… Det er et presserende behov for en robust og omfattende avtale vedrørende de humanitære konsekvensene av dårlig regulert våpenhandel», forklarte Ban.

Det skal holdes en konferanse i New York 18.-23. mars for å sluttføre arbeidet som begynte forrige juli. Formålet har vært å forhandle en traktat om våpenhandel som setter felles høye standarder for internasjonal handel av konvensjonelle våpen.

Generalsekretæren utpekte at en intern granskning av FNs innsats i Sri Lanka førte til spørsmål om hvordan FN og stater kunne styrke beskyttelsen av sivile i væpnet konflikt.

Ban gjentok følgende konkrete anbefalinger fra hans tidligere rapporter:

  • Alle parter i konflikter må unngå å bruke eksplosive våpen med vid effekt i befolkede områder
  • Sikkerhetsrådet må understreke at det er stater som har hovedansvaret for beskyttelsen av sivile
  • Stater må erkjenne behovet for humanitære organisasjoners konsekvente engasjement med både relevante statlige og ikke-statlige aktører
  • Alle relevante myndigheter bør fremskynde administrative, visa, reise og tollprosedyrer for å bane veien for rask og uhindret tilgang av nødhjelpsleveranser, utstyr og personell til mennesker som trenger beskyttelse og assistanse.
  • Rådet bør ta bedre i bruk oppdrag pålagt av FN for å undersøke og bekrefte påståtte brudd på menneskerettighetene og humanitær folkerett.
  • Rådet skal sørge for at fredsbevarende operasjoner pålagt å beskytte sivile har tilstrekkelige ressurser. «Det er spesielt viktig at de er rustet til å håndtere konfliktrelatert seksuell vold».