Norge styrker global marine bærekraft med 9 millioner kroner

Norge har donert 9 millioner kroner (ca. 730 500 CHF) til WTOs fiskerifond, som har som formål å støtte utviklingsland og de minst utviklede landene i implementeringen av avtalen om fiskerisubsidier. Ambassadør Petter Ølberg overleverte denne gaven til WTOs generaldirektør, Ngozi Okonjo-Iweala, den 17. november. 

Avtalen, som har vært operativ siden 8. november, bidrar til implementering gjennom målrettet teknisk assistanse og kapasitetsbygging. Dette er i samsvar med Norges engasjement for global marine bærekraft. 

WTOs generaldirektør, Okonjo-Iweala, roste Norges bidrag og understreket Norges aktive rolle i å fremme global marin bærekraft. Ambassadør Ølberg fremhevet viktigheten av avtalen om fiskerisubsidier, med fokus på FNs bærekraftsmål og miljøhensyn. 

Norge har lang erfaring med å støtte internasjonale organisasjoner og har en betydelig historie med å bidra til utviklingen av fiskerisektoren. Den nylige donasjonen på 9 millioner kroner bringer Norges totale bidrag til ulike WTO-fond fra 2001 til 2023 opp i 44 578 000 CHF. Dette viser Norges dedikasjon til samarbeid om bærekraftig fiskeri og global matsikkerhet. 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19