Verden krever umiddelbare tiltak for å stoppe vold mot kvinner

0
609
OBR

OBR
08.03.13 Den internasjonale kvinnedagen feires 8. mars i FNs hovedkvarter og rundt omkring i verden, og markeres i år med diverse arrangementer som krever en slutt på vold mot kvinner og jenter, inkludert konserter, seminarer og sangutgivelser. Målet er å øke bevisstheten om den forferdelige realiteten som fortsatt møter millioner av kvinner den dag i dag.

I forbindelse med kvinnedagen for 2013, uttalte FNs generalsekretær Ban Ki-moon at fjoråret demonstrerte hvordan vold mot kvinner er universelt og utbredt i alle land. En ung kvinne ble gjengvoldtatt til døde, en annen tok selvmord som følge av skamfølelsen som skulle heller vært kjent av overgriperne, og unge tenåringer ble skutt på nært hold for sitt ønske om utdanning.

«Disse grusomhetene, som med rette utløste globalt raseri, var en del av et mye større problem som så å si omfatter hvert eneste samfunn og alle aspekter av livet», sa Ban. «I år, på den internasjonale kvinnedagen, gjør vi vårt sinne om til handling. Vi erklærer at vi skal straffeforfølge forbrytelser mot kvinner – og aldri tillate at kvinner blir straffet for overgrep de har blitt utsatt for.»

Over 125 land har spesifikke lover som straffer vold i hjemmet, et historisk nummer, men 603 millioner kvinner bor i land der vold i hjemmet fortsatt ikke regnes som en kriminell handling. Opp mot 7 av 10 kvinner verden rundt kommer til å bli slått, voldtatt, mishandlet eller lemlestet i løpet av sin levetid.