Effektiv behandling av forgiftninger i Iran

I et historisk samarbeid har Verdens helseorganisasjon (WHO) og Oslo universitetssykehus donert pustemaskiner og medisiner til Shahid Beheshti University of Medical Sciences (SBUMS) i Iran. Målet er å forbedre behandlingen av forgiftninger forårsaket av metanol, karbonmonoksid (CO) og narkosegasser.

Dette partnerskapet, annonsert under en seremoni den 20. november 2023, representerer et viktig skritt for å styrke helse- og humanitære tjenester i Iran. Fokuset er spesielt rettet mot kliniske studier for behandling av metanol- og CO-forgiftninger. Dette møter et kritisk behov i den østlige Middelhavsregionen.

Initiativet involverte omfattende samarbeid mellom Oslo universitetssykehus, SBUMS, og flere sektorer. Inkludert helse- og medisinsk utdanningsdepartementet (MOHME), WHO og alle nivåer av WHO.

Formell overlevering av utstyr skjedde under en seremoni på SBUMS, der Dr. Syed Jaffar Hussain fra WHO betonte betydningen av internasjonalt samarbeid. Han kunngjorde også landsomfattende opplæringskurs og teknisk støtte for forskningsstudier.

Norges ambassadør, Hans Eksellense Sigvald Tomin Hauge, understreket den humanitære betydningen av donasjonen og Norges engasjement for støtte. Dr. Alireza Zali, rektor ved SBUMS, takket den norske regjeringen og Oslo universitetssykehus. For støtten og påpekte forbedringen dette gir for forskning og kliniske institusjoner i Iran.

Videohilsener fra Dr. Knut Erik Hovda fra Oslo universitetssykehus understreket det tette samarbeidet med WHO. Deved også håpet om at donasjonen ville forbedre behandlingen av forgiftninger i Iran.

Dette initiativet illustrerer kraften i internasjonalt samarbeid for å løse akutte helseproblemer, og det bidrar til å styrke globale helsesystemer for å redde liv.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19