Egypt: Systemet avler overgrep, sier Pillay

0
794

Genève: FNs høykommisær for menneskerettigheter Navi Pillay lovpriste den egyptiske folkebevegelsen 1. februar, og sa at hun var svært bekymret for den sterke økningen i dødsfall i løpet av de siste dagene, og oppfordret myndighetene til å lytte til kravene fra det egyptiske folk om fundamentale reformer for å forbedre menneskerettighetssituasjonen og muliggjøre demokrati.

– Den massive mobiliseringen som nå finner sted i Egypt er den største på flere tiår, og har stort sett foregått på en modig, men fredfull måte. Hele verden venter nå på hvordan presidenten og den nyformede regjeringen vil reagere på de vedvarende oppropene med krav om en radikal forandring i sivile, politiske, sosiale, kulturelle og økonomiske rettigheter, sa Pillay.

Pillay bemerket at artikkel 21 i Menneskerettighetserklæringen klart stadfester at alle mennesker må ha politiske rettigheter, og at ”folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig myndighet.”

Brudd på menneskerettigheter over en lengre periode, er en nøkkelårsak til protestene som nå finner sted i Egypt, i følge Pillay.

– Befolkningen tar tydelig avstand fra systemet som har fratatt dem fundamentale rettigheter og har begått en lang rekke alvorlige overgrep mot dem, inkludert omfattende bruk av tortur.

Bruk av tortur er i følge internasjonal lovgivning ulovlig under alle omstendigheter, inkludert under en konflikt eller en nødssituasjon.

Høykommissæren siterte innledningen til Menneskerettighetserklæringen som sier: “Da det er nødvendig at menneskerettighetene blir beskyttet av loven for at menneskene ikke skal tvinges til som en siste utvei å gjøre opprør mot tyranni og undertrykkelse. (…)”

– Jeg tror den egyptiske regjeringen ved å opprettholde en nødssituasjonslovgivning i over tretti år, helt klart har vist at menneskerettigheter ikke har vært en av deres hovedbekymringer, la Pillay til.

Nødloven ble vedtatt i 1981 i etterkant av drapet på president Sadat, og har aldri blitt opphevet selv om Egypt ikke har opplevd krig eller borgerkrigstilstander i løpet av de tretti årene som har gått siden attentatet skjedde.

– Nødloven har muliggjort omgåelse og misbruk av sikkerhetsstyrkene og andre statlige institusjoner, sa Pillay.

            Høykommissæren sa hun var dypt bekymret for sikkerhetsvakuumet som utviklet seg i løpet av helgen etter at politiet ble trukket tilbake fra gatene. 

– Dette ga frie tøyler til opprørere, og gjorde kaostilstander – som president Mubarak sa han ønsket å unngå – mye mer sannsynlig. Det er uhørt at det nasjonale politiet kan forsvinne fullstendig på denne måten. Jeg mener det burde foretas en tydelig undersøkelse av hvorfor myndighetene tok denne avgjørelsen og utsatte befolkningen for en slik betydelig risiko, og av hvem som var ansvarlig for dette alvorlige bruddet på befolkningens rett til sikkerhet og trygghet, sa hun.