Fra ille til verre – hungersnød truer SAR

0
607


13. JUNI, 2014 – Den Sentralafrikanske republikk (SAR), slites i stykker av konflikten, der væpnede grupper dreper hverandre, så vel som sivile. Konsekvensene er forferdelige. Nesten hele befolkningen er i desperat behov for mat.

«Som WFPs sjefsøkonom dro jeg til Bangui for å analysere hvordan økonomien har blitt påvirket, særskilt innen fødevaresektoren. Jag ble sjokkert over hva jeg så og over hvordan hardt krisen har rammet menneskene. Det blir ikke mye verre enn dette», konstaterer Arif Husain, sjefsøkonom på FNs fødevareprogram, etter ett besøk i landet.

Økonomien i SAR er hardt rammet og jordbrukssektoren, som er ryggraden i landets økonomi, er ødelagt. I 2013 minsket fødevareproduksjonen med mer enn en tredjedel, produksjon av avlinger har nesten blitt halvert og boskapsbestanden er mer enn halvert.

Arbeidsløsheten i både den formella og uformelle sektoren vokser. Det er estimert at opp til 3/4 av arbeidskraften er rammet. Handels- og transportsektoren lider av at en stor del av det muslimske samfunnet, som hovedsakelig står bak sektoren, har flyktet fra SAR.

Det største matmarkedet i Bangui er nær ved å kollapse. Omkring 70 % av handelspersonene har flyktet og de eksisterende lagernivåene ligger på mellom 10 til 20 %. Familier setter seg i gjeld for å overleve, spiser mindre og selger sine eiendeler – det som er en «siste utvei» har vært hverdag i mer enn ett år for mange mennesker.

«Om ikke sikkerhetssituasjonen forbedres raskt er det en risiko for at det blir en enda verre avlingssesong i år sammenlignet med i fjor. Dessuten har mange bønder mistet sine frø og redskaper, samtidig som plantesesongen allerede har begynt», skriver Husain.

«FNs fødevareprogram (WFP), har ikke hatt tilrekkelige resurser for å kunna kjøpe og plassere ut humanitære fødevarelager før regnperioden starter. Resursene som WFP har for øyeblikket er ikke i nærheten av resurser som kreves for å møte det raskt stigende behovet. Andre hjelpeorganisasjoner står ovenfor en like dyster situasjon når det gjelder å sikre tilstrekkelig med resurser for å kunna hjelpe til i den grad som behøves.»

Alt tyder på en lang og kostbar humanitær innsats, i det minste i de kommende 18 månedene. Kombinasjonen av usikkerhet, ødeleggelse og forstyrrelser innen handel og transport, regnperioden innebærer en stor utfordring for alle.
«Vi må øke innsatsen – for å gjøre mye mer nå», avslutter Husain. «For hver dag som går, kommer nødhjelpsinnsatsen til å bli vanskeligere, dyrere og kreve enda flere uskyldige menneskers liv.»

Kilde: OmVärlden